SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Iwona Gumienna Specjalista ds. outsourcingu SEKA S.A. – wywiad #30latSEKA

Z okazji jubileuszu 30 lecia SEKA S.A. przeprowadziliśmy serię wywiadów o tematyce związanej z historią rozwoju firmy. Poniżej znajdziecie film oraz transkrypcję wywiadu z Iwoną Gumienną Specjalistą ds. outsourcingu SEKA S.A. Życzymy przyjemnej lektury.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2017/01/Iwona-Gumienna-Warszawa-kontakt-seka-pl.png

Współpracuję z firma Seka S.A. od 1986 roku, początkowo w Dziale Nadzoru współpracując z Oddziałami w poprzez comiesięczne rozliczanie inspektorów z wykonywanych zadań, przygotowywanie rozliczeń za wykonaną pracę. Współpraca z działem księgowości polegająca na pozyskiwaniu danych od klientów do wystawienia faktur. O d 2010r, kiedy powstał Oddział Warszawa – obowiązki ograniczyły się tylko do tegoż oddziału, w kwestii rozliczeń inspektorów i danych do faktur. Współpraca z pozostałymi oddziałami i inspektorami w kwestii obsługi programu „Klient”. Współudział w tworzeniu programu Klient – stała aktualizacja i propozycje usprawniania programu, szkolenie inspektorów i pracowników oddziałów w tym zakresie.

Iwona Gumienna Specjalista ds. outsourcingu
tel. 22 517 88 32 | kom. 501 068 582

e-mail: iwona.gumienna@seka.pl

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Jak wspomina Pani początki pracy w SEKA S.A.?

Bardzo dobrze wspominam pierwszy dzień pracy. Było to jakieś 22 lata temu. Zostałam przyjęta dosyć ciepło, zwłaszcza przez dwóch dyrektorów Działu Nadzoru, bo tam zaczynałam. Byli to Andrzej Krzywdziński i Stanisław Dziedzic, świętej pamięci już zresztą. Oni mnie wprowadzali w arkana BHP, uczyli tego, jak mam pracować z ludźmi czy innymi firmami.
Zaczynaliśmy wtedy pracę z pagerami. Nie było jeszcze telefonów komórkowych, więc wszelkie informacje przepływały tą drogą. Pamiętam czasy, jak nasz mały zespół mieścił się przy ul. Owsianej i prezes, jadąc do pracy, przywoził nam ciacha. Takie mam pierwsze wspomnienia z tamtych czasów, firma była wtedy bardziej rodzinna.

Jak zmieniała się firma przez te lata?

Firma zmieniła się znacznie. Zaczynaliśmy od małego przedsiębiorstwa, było nas niewiele. Mieliśmy siedzibę przy ul. Owsianej, część szkoleniową przy ul. Orzeszkowej. Potem w 1996 roku nastąpił wielki „boom”, zmieniły się przepisy dotyczące BHP i służby BHP w przedsiębiorstwach, więc jak grzyby po deszczu zaczęły nam przybywać firmy do nadzoru. Wtedy również powstawały nasze oddziały. Jak zaczynałam pracę były trzy: Katowice, Kraków i Gdańsk, a potem z miesiąca na miesiąc było ich coraz więcej, aż do dzisiaj, kiedy mamy 19 oddziałów. Przybywało ludzi do współpracy, inspektorów, pracowników i współpracowników.

Co jest największą siłą firmy?

Oczywiście siła firmy tkwi w ludziach, w pracownikach, którzy ją tworzą. W inspektorach, którzy pomnażają nasze sukcesy, a także w dyrektorach, kierownikach, prezesie.

Która z usług SEKA S.A. jest według Pani najważniejsza?

Oczywiście BHP, dlatego że pracuję w tym zakresie. Najpierw zaczynałam w dziale nadzoru, teraz jestem w Oddziale Warszawa, ale nadal zajmuję się outsourcingiem BHP, czyli wspomagam w rozliczaniu inspektorów, przekazywaniu informacji pomiędzy firmą a inspektorem. Współpracuję również z naszymi oddziałami w Polsce, zwłaszcza gdy pojawia się problem dotyczący obsługi naszego programu „Klient”.

Proszę przedstawić spółkę w jednym zdaniu zupełnie obcej osobie?

Ludzie, BHP, nadzór, doradztwo!

Jak wyobraża sobie Pani firmę za kolejne 30 lat?

To bardzo odległy czas, pewnie będę już wtedy na emeryturze, ale mam nadzieję, że SEKA S.A. nie zmieni się w korporację, co jest tendencją na rynku. Pozostanie firmą rodzinną, w której ludzie będą dla siebie przyjaźni.

Wywiad przeprowadził Maciej Mazerant Redaktor naczelny Magazynu SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.