SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Maciej Sekunda Prezes Zarządu SEKA S.A. – wywiad #30latSEKA

Z okazji jubileuszu 30 lecia SEKA S.A. przeprowadziliśmy serię wywiadów o tematyce związanej z historią rozwoju firmy. Poniżej znajdziecie film oraz transkrypcję wywiadu z Maciejem Sekundą Prezesem Zarządu SEKA S.A. Życzymy przyjemnej lektury.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/08/Maciej-Sekunda-Prezes-SEKA-SA.png

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył z wyróżnieniem 2-letnie Podyplomowe Centrum Kształcenia Kadr Administracji Państwowej oraz m.in. kurs w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Prof. J. Rosnera we Wrocławiu. Ponadto posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte w ciągu 23-letniej pracy w instytucjach państwowych. Wśród pełnionych funkcji w zakresie bhp i prawa pracy na szczególną uwagę zasługują:  stanowisko  inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, następnie głównego specjalisty w Ministerstwie Administracji i Gospodarki Komunalnej oraz głównego specjalisty w Urzędzie Rady Ministrów, która była zwieńczeniem pracy w administracji publicznej. W roku 1988 rozpoczął działalność biznesową w obszarze szkoleń i doradztwa z prawa pracy. Z założonej niewielkiej firmy pod jego kierownictwem SEKA wyrosła na jedną z kluczowych i najsilniejszych spółek w branży na polskim rynku. O wielkości i pozycji firmy, obok licznych nagród i wyróżnień, świadczy ogólnopolska struktura i osiągane wyniki finansowe. Funkcję prezesa zarządu SEKA S.A. sprawował nieprzerwanie do końca 2014 r. W swojej karierze zawodowej, poza doświadczeniami w administracji publicznej i biznesie, Maciej Sekunda zdobył praktykę dydaktyczną m.in. w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie, której był współzałożycielem. Jest jednocześnie ekspertem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, członkiem w Komisji Trójstronnej: Pracodawcy – Związki Zawodowe – Rząd. Były członek Rady Ochrony Pracy działającej przy Sejmie RP.

Przeczytaj obszerny wywiad z Maciejem Sekundą Prezesem Zarządu SEKA S.A. w Magazynie SEKA

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Jak wspomina Pan pierwszy dzień, miesiąc, rok pracy w SEKA S.A.?

Pierwszego dnia dokładnie nie pamiętam… Ale z pewnością mogę opowiedzieć, jakie były pierwsze lata. Firma była wtedy – w porównaniu z obecną strukturą – bardzo skromnym przedsięwzięciem biznesowym. Jedna, dwie osoby, siedziba przy ulicy Jagiellońskiej. Pamiętam, że warunki były bardzo skromne, w pokojach mieliśmy piece kaflowe opalane węglem, więc pracownicy rozpoczynali dzień od rozpalenia w piecu. Nadzorowaliśmy kilkanaście firm, współpracowaliśmy z dwoma, trzema inspektorami, to wszystko. Zajmowaliśmy się wtedy tylko nadzorem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkoleniami BHP. To była nasza pierwsza podstawowa działalność. Byliśmy naturszczykami bez jakichś spektakularnych sukcesów. To była praca na przeżycie [uśmiech]. Chcieliśmy za wszelką cenę zwiększyć potencjał, ale na początku wychodziło to z różnym skutkiem.

Jakie zmieniała się firma na przestrzeni lat?

SEKA S.A. bardzo się zmieniła. Rozszerzyliśmy zakres prowadzonej działalności, przybyło nam kilka nowych usług. Spółka ewoluowała nie tylko pod względem skali, ale również rozwiązań organizacyjnych i technologicznych. Mamy za sobą okres, kiedy wystarczyła tablica, ołówek i pióro, flamaster, faks, telefon stacjonarny, a później pager. Ten skok technologiczny jest olbrzymi. Wydaje mi się, że to konsekwencja nie tyle działalności samej firmy, ale rynku, który niejako wymusił na nas zmiany.

W czym tkwi siła firmy, która działa już 30 lat i nadal się rozwija?

Teraz mówimy o takim podmiocie gospodarczym, który zaznaczył swoje miejsce na rynku. Aktualnie mamy 19 oddziałów w całej Polsce. Na rzecz spółki stale pracuje bądź współpracuje z nią 350 osób.

Co w działalności firmy najbardziej się dla Pana liczy?

Gdybym miał wspomnieć usługę, na której rozwoju zależy mi najbardziej, to powiedziałbym – doradztwo w zakresie prawa pracy. Natomiast, mając na uwadze wyniki, przychody i rangę firmy, to zdecydowanie najistotniejszy jest nadzór w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Co nie oznacza, że postrzegamy nowe sfery naszej działalności, w tym zarządzanie bezpieczeństwem, jako gorsze. Dużą wagę przywiązujemy do szkoleń. Jesteśmy jedną z większych firm szkoleniowych w Polsce, w zeszłym roku przeszkoliliśmy przeszło 120 000 osób, więc ta liczba mówi sama za siebie. Wszystkie obszary naszej działalności są bardzo ważne, mają charakter komplementarny i pozwalają w miarę stabilnie się rozwijać. Są również gwarantem dobrych wyników firmy.

Jakimi słowami przedstawiłby Pan firmę zupełnie obcej osobie?

Jeżeli komuś zależy na spokoju w związku z zagadnieniami dotyczącymi BHP, PPOŻ. czy ochroną środowiska w firmie to powinien skorzystać z usług SEKA S.A.

Jak wyobraża sobie Pan firmę za kolejne 30 lat?

Nie wiem, czy to dobre pytanie pod moim adresem, bo najpierw musiałbym zapytać: czy widzę siebie w firmie za 30 lat [uśmiech]. Życzyłbym sobie, abym mógł jeszcze funkcjonować, może już nie zawodowo, ale nadal obserwować firmę. Właściwie tak do końca nie mogę sobie wyobrazić spółki, ponieważ postęp technologiczny jest tak dynamiczny, że nie wiemy, co nas czeka za rok, dwa lata. Myślę jednak, że może się tak zdarzyć, że naszym dominującym produktem w tym czasie będą usługi z obszaru zarządzania bezpieczeństwem. Uważam, że zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, zagrożenia wynikające z działań terrorystycznych, ochrona fizyczna obiektów, pracowników czy ochrona informatyczna mogą stać się naszymi najważniejszymi działaniami. I tak jak dzisiaj kluczowe są dla nas szkolenia i nadzór nad bezpieczeństwem pracy, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat zarządzanie bezpieczeństwem stanie się elementem dominującym w firmie.

Wywiad przeprowadził Maciej Mazerant Redaktor naczelny Magazynu SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.