SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Magdalena Jarczewska Asystent ds. obsługi szkoleń SEKA S.A. – wywiad #30latSEKA

Z okazji jubileuszu 30 lecia SEKA S.A. przeprowadziliśmy serię wywiadów o tematyce związanej z historią rozwoju firmy. Poniżej znajdziecie film oraz transkrypcję wywiadu z  SEKA S.A. Życzymy przyjemnej lektury.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2018/07/Magda_Jarczewska_asystent_ds_szkolen_seka_sa.jpg

Kontakt: tel. 22 517 88 15,22 517 88 60, 515 030 773 | e-mail: magda.jarczewska@seka.pl

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Jak wspomina Pani początki pracy w SEKA S.A.?

Bardzo dobrze. Zostałam przedstawiona wszystkim pracownikom, poczułam się zaakceptowana. Pierwszy miesiąc minął raczej bezstresowo, później troszeczkę tego stresu było… Zmiana stanowiska pracy, awans, działo się dużo. Jestem w firmie już 9 lat i mam nadzieję na kolejne lata z tak dobrymi wspomnieniami.

Co zmieniło się w firmie w tym czasie?

SEKA S.A. z pewnością się rozwinęła. Zmienili się pracownicy, rozwinął się Dział Marketingu, co trzeba ocenić na plus. Firma zaczęła bardzo mocno dbać o tę część działalności.

Który z działów najbardziej się dla Pani liczy?

Pracuję w Oddziale Warszawa i zajmuję się obsługą szkoleń z zakresu bhp, dlatego najbliższe są mi usługi z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

SEKA S.A. jest już 30 lat na rynku i nadal się rozwija…

Siłą firmy są usługi, na które jest zapotrzebowanie rynku. Szkolenia są po prostu potrzebne, ludzie chcą się rozwijać, mieć lepszą i bezpieczniejszą pracę. Sukcesu nie byłoby jednak bez dobrych handlowców, a my mamy właśnie takie osoby, które starają się skutecznie sprzedać nasze usługi.

Czy SEKA S.A. jest firmą prorodzinną?

Jest to firma, która dba o swoich pracowników, każdy czuje się tu bezpiecznie. Pracując tutaj, nie bałabym się zakładać rodziny i powiększać jej, bo to jest dzisiaj bardzo ważne dla kobiet, aby mogły w poczuciu bezpieczeństwa urodzić dziecko i po urlopie macierzyńskim wrócić na swoje stanowisko pracy. Ponadto gwarantujemy bezpieczeństwo pracy, dobre stanowiska, godne wynagrodzenia.

A jakie są prognozy na przyszłość?

Myślę, że przyszłość firmy to e-learning. Ludzie będą chcieli szkolić się drogą elektroniczną. Już teraz widać, że to trend, który będzie się dynamicznie rozwijał.

 

Wywiad przeprowadził Maciej Mazerant Redaktor naczelny Magazynu SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.