SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Marek Maszewski Dyrektor nadzoru SEKA S.A. – wywiad #30latSEKA

Z okazji jubileuszu 30 lecia SEKA S.A. przeprowadziliśmy serię wywiadów o tematyce związanej z historią rozwoju firmy. Poniżej znajdziecie film oraz transkrypcję wywiadu z Markem Maszewskim Dyrektorem nadzoru SEKA S.A. Życzymy przyjemnej lektury.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/229_default_original.png
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „Zarządzanie i Marketing” oraz studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej na kierunku „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Od 1999 roku prowadzi działalność gospodarczą z zakresu bhp i ppoż., oferując szkolenia, audyty, usługi doradcze, bieżący nadzór i ocenę ryzyka zawodowego dla firm z różnych branż, w tym z sektora przemysłowego, spożywczego, handlowego i publicznego. Specjalista ochrony przeciwpożarowej po ukończeniu zajęć w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W latach 2003-2013 współpracownik wiodącej firmy z branży outsourcingu usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce – SEKA S.A. Od 2013 r. dyrektor Działu Nadzoru tej firmy, do którego zadań należy m.in. monitorowanie i podnoszenie jakości usług świadczonych przez blisko 250 specjalistów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska w całym kraju.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Jak zaczęła się Pana współpraca z firmą SEKA S.A.?

Można powiedzieć, że dwukrotnie rozpoczynałem pracę w firmie – 15 lat temu jako inspektor BHP, a 4 lata temu objąłem stanowisko dyrektora działu nadzoru. Pamiętam, jak na początku tej drogi, podczas rozmów z ówczesnym – obecnym prezesem i jego doradcami, onieśmielony opowiadałem bardzo dziwne rzeczy, więc cieszę się, że pomimo tego zyskałem wtedy uznanie i zaufanie. Pierwszy miesiąc spędziłem na praktykach i bardzo wielu spotkaniach z klientami i poznawaniu ich oczekiwań. Dla mnie, jako współpracującego z firmą inspektora, to był bardzo intensywny czas. Pierwszy rok wspominam jako okres przejmowania kolejnych zadań, nadzorów, coraz pełniejszego angażowania się w działania na rzecz firmy. Dużo lepiej pamiętam wydarzenia sprzed 4 lat. Występując w nowej funkcji, już dyrektora działu nadzoru, poznawałem nowe tematy, zgłębiałem problemy, z którymi przyjdzie się mierzyć na tym stanowisku. To był jednak bardzo ważny czas, praca od początku dawała mi dużo satysfakcji.

Jakie zmiany zauważył Pan w działalności firmy?

SEKA S.A. bardzo nam urosła. W początkowych latach mojej współpracy nowo powstałe oddziały dopiero się umacniały, nie były tak liczne jak teraz. Od tego czasu przybyło nam pracowników, poszerzyliśmy też paletę zadań. Stale powiększa się baza naszych klientów, sięgamy też po nowe obszary, takie jak na przykład zarządzanie bezpieczeństwem czy chociażby konserwacja sprzętu przeciwpożarowego.

W czym tkwi siła firmy z tak imponującym stażem?

Z tego, co obserwuję, to naszą siłą jest stałe uczenie się. Nieuniknione jest systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez naszych specjalistów, co pozwala być zawsze na czasie i dobrze wykonywać powierzone zadania. Możemy doradzać klientom w oparciu o najnowsze interpretacje i wytyczne. Nasza kadra rozwija się, dochodzą również nowi eksperci. Myślę więc, że siła tkwi przede wszystkim w kadrze – naszych fachowcach, którzy potrafią utrzymywać i rozwijać relacje z klientami firmy.

Co w działalności firmy najbardziej się dla Pana liczy?

Często bywa tak, że lubimy najbardziej to, na czym się znamy. Rozpoczynałem współpracę z firmą jako inspektor BHP, więc ta tematyka jest mi najbliższa. Najbardziej absorbującymi, a zarazem dającymi najwięcej satysfakcji obszarami są dla mnie: zagadnienia związane z nadzorami, obsługą klientów i szkoleniem pracowników u klientów, opracowywaniem stosownej dokumentacji. Równie ważną aktywnością jest dla mnie przekazywanie wiedzy, dzielenie się doświadczeniami z innymi pracownikami, specjalistami z poszczególnych oddziałów w Polsce.

SEKA S.A. w jednym zdaniu to…

Najlepsza firma BHP w naszym kraju, z dobrymi perspektywami na ciągły rozwój.

Jak wyobraża sobie Pan przedsiębiorstwo za 30 lat?

To jest bardzo ciekawe pytanie w sytuacji, gdy przewidywanie tego, co będzie się działo w najbliższym roku, przy takiej zmienności rynku, jest niezwykle trudne. Ale jeśli miałbym pobawić się w proroka, to mogę powiedzieć: widzę firmę działającą już nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych, rozwijającą nowe obszary działalności na dużo większą skalę.

Wywiad przeprowadził Maciej Mazerant Redaktor naczelny Magazynu SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.