SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Michał Sekunda Dyrektor handlowy SEKA S.A. – wywiad #30latSEKA

Z okazji jubileuszu 30 lecia SEKA S.A. przeprowadziliśmy serię wywiadów o tematyce związanej z historią rozwoju firmy. Poniżej znajdziecie film oraz transkrypcję wywiadu z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. Życzymy przyjemnej lektury.

zdjecie https://www.seka.pl/wp-content/uploads/2016/07/137_default_original.jpg

Absolwent Akademii Humanistycznej w Pułtusku na kierunku „Administracja Publiczna” oraz studiów podyplomowych na tejże uczelni na kierunku „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Od 1996 r. związany z SEKA S.A., od 2009 r. dyrektor Działu Handlowego tej firmy, do którego zadań należy m.in. pozyskiwanie i obsługa Klientów ogólnopolskich. Prywatnie pasjonat historii działający aktywnie w Stowarzyszeniu rekonstrukcji historycznej.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Jaki był Pana pierwszy dzień pracy w SEKA S.A.?

Pierwszego dnia nie pamiętam, ale pamiętam pierwsze dni, to było dokładnie 22 lata temu 7, 8, 9 marca 1996 roku, wchodziła wtedy akurat nowelizacja kodeksu pracy. Robiliśmy duże szkolenia właśnie w tym temacie i przez 3 dni przeszkoliliśmy 600 osób. Każdego dnia na zajęciach mieliśmy 200 uczestników. Zapamiętałem wtedy taką jedną panią, która przyszła na salę szkoleniową, gdzie były wystawione stoły z kawą, herbatą, ciasteczkami. Pani elegancko otworzyła torbę i zamaszystym ruchem zagarnęła ciastka… To już więcej się nie powtórzyło, mam na myśli taką liczbę osób biorących udział w szkoleniu jednego dnia. To były takie czasy, kiedy firm szkoleniowych jeszcze nie było wiele, a i temat był chodliwy.

Czasy się zmieniły, SEKA S.A. również?

Firma zmieniła się bardzo. Z warszawskiej, lokalnej firmy wyrośliśmy na lidera ogólnopolskiego. Pamiętam pierwszy oddział w Poznaniu, następnie oddział w Krakowie, Katowicach i kolejne… Swoją przygodę z firmą zaczynałem w dziale szkoleń, jeździłem po całej Polsce z wykładowcami i ulotkami, a gdy powstały oddziały, to ich przedstawiciele powoli zaczęli przejmować te obowiązki.

Firma z trzydziestoletnim stażem to wiarygodna marka, w czym tkwi jej siła?

Siłą firmy są z pewnością jej pracownicy, i to każdego szczebla. Począwszy od osób, które obsługują szkolenia poprzez osoby, które sprzedają nasze usługi, organizują szkolenia. Siłą są również nasi inspektorzy (w liczbie 220), jak również kadra zarządzająca, która rozwija strukturę przedsiębiorstwa. To pozwala naszej firmie być liderem w obszarach, którymi się zajmuje. Poza tym stale rozszerzamy naszą ofertę, a to umacnia nas na rynku.

Co dla Pana jest najważniejsze w pracy?

Prowadzę dział handlowy i przede wszystkim sprzedaję nadzór BHP, więc chyba ta usługa i bezpośredni kontakt z klientem są mi najbliższe. Mam możliwość rozmowy, przedstawienia tej kluczowej w naszej działalności usługi. Zawsze podkreślam, że to właśnie nadzór jest główną gałęzią usług SEKA S.A. Kontakt z klientem pozwala mi również aktywnie doradzać oddziałom, podjąć decyzję którego inspektora oddelegować do którego kontrahenta.

Co powinien usłyszeć ktoś, kto po raz pierwszy zetknie się z firmą SEKA S.A.?

Jesteśmy ogólnopolskim liderem w zakresie nadzoru nad warunkami pracy… A jeżeli dla kogoś pojęcie „nadzór nad warunkami pracy” może być nie do końca jasne, to po prostu największą w Polsce firmą zajmującą się BHP.

Jaka przyszłość czeka firmę za 30 lat?

Wyobrażam sobie, że będziemy działać już nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. Myślę, że to jest dobry kierunek rozwoju i wyzwanie.

Wywiad przeprowadził Maciej Mazerant Redaktor naczelny Magazynu SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez SEKA S.A. na podany przeze mnie powyżej adres e-mail.


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.