SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

XIII KONGRES PRZEMYSŁU I RYNKU MOTORYZACYJNEGO – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE BRANŻY MOTORYZACYJNEJ POD PATRONATEM SEKA S.A.

W dniach 7-8 listopada Sound Garden Hotel był miejscem spotkania przedstawicieli polskiej branży motoryzacyjnej. Jak co roku głównym organizatorem było Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Wśród współorganizatorów znalazło się miedzy innymi Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ambasada Brytyjska.

Stowarzyszenie dystrybutorów i producentów części samochodowych

W tym roku obok głównej sesji w czasie Kongresu odbywały się spotkania w mniejszych grupach branżowych. Spotkali się między innymi przedsiębiorcy zajmujący się handlem częściami zamiennymi, właściciele stacji kontroli pojazdów oraz inwestorzy pragnący wdrożyć nowe technologie na polskim rynku samochodowym. Dobrą okazją do nawiązania kontaktów wśród przedstawicieli branży był półgodzinne przerwy pozwalające na przedyskutowania problemów krajowego rynku w nieformalnej atmosferze.

Nowe, Używane czy Regenerowane?

Jedną z kwestii które zdominowały pierwszy dzień kongresu była kwestia rynku wtórnego części samochodowych. Tzw. Aftermarket ma bardzo duże znaczenie w krajach, w których rynek samochodowy dopiero się rozwija, miedzy innymi w Europie Wschodniej, Chinach czy Indiach W krajach o rozwiniętym przemyśle samochodowym ma on znacznie mniejsze znaczenie Nie bez znaczenia jest tu kwesta ekologiczna. Recykling umożliwia zmniejszenie ilości odpadów generowanych przez przemysł motoryzacyjny. Nowe technologie stwarzają możliwość bezpiecznego obrotu częściami używanymi. Coraz większego znaczenia nabiera tu informatyka pozwalające na coraz to dokładniejszą analizę stopnia wyeksploatowania części. W toku głównej sesji omawiane były kwestie dotyczące europejskiego rynku samochodowego. Zagranicznie goście poruszyli między innymi tematykę zmian w prawodawstwie europejskim w tym rynku wtórnego samochodów, dostępu do informacji o stanie pojazd i przeprowadzonych naprawach. Dużym zainteresowaniem cieszyła się problematyka erekrtomobilności oraz wpływu coraz szerzej stosowanych alternatywnych napędów na „klasyczny” przemysł motoryzacyjny. Wśród przedstawicieli branży panowała zgoda, co do konieczności zrównoważonego rozwoju, który pozwali z jednej strony na wprowadzanie proekologicznych technologii a z drugiej zagwarantuje stabilności rynku samochodowego.

Redukcja emisji CO– Nowe Regulacje UE

Drugi dzień Kongresu rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dotyczące wyzwań, jakie nie się ze sobą przyszłość przemysłu motoryzacyjnego w Polsce w szczególności przełomu technologicznego rewolucji przemysłowej 4.0. Kontynuowana była problematyka ekologiczna. W między innymi zwrócono uwagę na wymogi, jakie są stawiane współczesnym pojazdom jeśli chodzi o redukcję emisji spalin. Choć wydaje się, że nie ma odwrotu od wprowadzenia na szeroką skalę napędu hybrydowego czy elektryczne to jednak pozostaje otwartą kwestia czy w kraju takim jak Polska gdzie większość energii pozyskiwana jest z paliw kopalnych przełoży się to na rzeczywisty spadek emisji CO2

Przedstawiciele SEKA S.A. Na XIII Kongresie

Równolegle do głównej sesji kongresu odbyła się, sesja, na której, zabrali głos przedstawiciele SEKA S.A. Mieczysław Kluska główny specjalista ds. BHP oraz postępowań powypadkowych wygłosił prelekcję zatytułowaną: „BHP w warsztacie samochodowym”. Na wstępie zwrócił uwagę na odpowiedzialność pracodawcy, jakiej podlega on w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa podległym sobie pracownikom. Za przewodnią myśl wystąpienia można uznać stwierdzenie „opłaca inwestować się w bezpieczeństwo”. Rozwiązaniem problemu, jakim są zwiększające się zobowiązania nakładana na pracodawcę jest outsourcing, czyli przeniesienie tych obciążeń na wyspecjalizowaną firmę świadczącą usługi w tym zakresie.

Mieczysław Kluska gł. specjalista ds. bhp, spec. ds. postępowań powypadkowych  tel. 22 517 88 39 kom. 502 411 293 e-mail: mieczyslaw.kluska@seka.pl

Drugim przedstawicielem naszej firmy był Andrzej Zgrajka specjalista ds. ochrony środowiska. Wygłosił on prelekcję dotyczącą zmian w przepisach ochrony środowiska. W pierwszej części prezentacji omówione zostało zagadnienie opłat środowiskowych, jakie wprowadzają nowe przepisy Unii Europejskiej w szczególności tzw. opłaty emisyjnej. W dalszej części prelegent skupił się na tematyce gospodarki odpadami w tym rejestr z Bazie Danych o Odpadach. Na koniec wspomniano o przepisach dotyczących gospodarowania wodami w myśl nowej ustawy o prawie wodnym.

Andrzej Zgrajka Specjalista ds. ochrony środowiska SEKA S.A. tel. 501 306 311 e-mail: andrzej.zgrajka@seka.pl

 

BREXIT – szansa dla przygotowanych?

XIII Kongres Przemysłu Motoryzacyjnego zamknęła sesja dotycząca wpływu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jason Reheisenberg ambasador Zjednoczonego Królestwa przedstawił stan negocjacji. Zgodnie z zapewnieniami nie ma żadnych opóźnień, które mogłyby negatywnie wpłynąć na przebieg BREXIT’u. Zapewnienia te nie uspokoiły przedstawicieli polskiego przemysłu. Wielka Brytania jest trzecim, co do wielkości odbiorcą produkowanych w kraju części samochodowych. Dodatkowo produkowane w Polsce części wchodzą w skład komponentów, które przez inne kraje trafiają do Zjednoczonego Królestwa. Ograniczenia w przepływie towarów mogą negatywnie wpłynąć na Brytyjski przemysł samochodowym, który już teraz notuje spadek produkcji. Deklarowany okres przejściowy nie zabezpiecza przed potencjalnymi stratami po stronie polskiego przemysłu.


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej