SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

Kompetencje miękkie to umiejętności, które koncentrują się na postawach oraz sposobie zachowywania się pracownika. Znacząco wpływają na efektywną realizację zadań w pracy. Jedną z możliwości podniesienia tego typu kompetencji są szkolenia.

Liczne badania dowodzą, że w kwestii kompetencji miękkich za 70% naszych umiejętności odpowiedzialne są doświadczenia własne, kolejne 20% nabywamy dzięki wskazówkom i poradom udzielanym przez osoby bardziej doświadczone, w tym współpracowników, za  10%  odpowiadają szkolenia.

Planując rozwój pracowników należy wziąć pod uwagę wszelkie możliwe narzędzia. Najczęściej wykorzystywane to:

  1. Doświadczenia własne, czyli zmiana lub poszerzenie zakresu obowiązków, rotacja stanowiskowa, on the job training (trening w miejscu pracy), przypisanie pracownika do grupy projektowej, coaching.
  2. Wskazówki udzielane przez innych. To mentoring czy wskazówki rozwojowe.
  3. Szkolenia. Tutaj oferta jest bardzo szeroka. Oprócz tradycyjnych szkoleń, pracownikowi można zaproponować m.in. udział w konferencjach branżowych czy seminariach, studia wyższe lub podyplomowe.

Przed ostatecznym wyborem konkretnego narzędzia rozwojowego, pracodawca powinien rozważyć, w którym kierunku chce pracownika rozwijać: indywidualnie, czy zespołowo. Powinien też wiedzieć jak duża jest luka kompetencyjna, ile czasu może zainwestować w rozwój pracownika/zespołu, a także jakim dysponuje budżetem.

Nie należy lekceważyć sytuacji, kiedy pracownik już ma wysokie kompetencje i w związku z tym odmawiać mu prawa do dalszego rozwoju. Taki pracownik, który nie ma możliwości rozwoju na swoim stanowisku, z pewnością będzie poszukiwał nowych wyzwań poza organizacją. W tym przypadku możemy sięgnąć po takie narzędzia, jak przyznanie pracownikowi roli mentora, udział w projektach (kierownictwo projektów), rotację stanowiskową, zwiększenie zakresu obowiązków czy kompleksowe formy kształcenia takie jak np. szkolenie certyfikujące lub  studia podyplomowe.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej