SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Operator maszyn do robót ziemnych jest narażony na szereg zagrożeń, wynikających przede wszystkim ze specyfiki pracy. Pracodawca oraz osoba nadzorująca te prace powinni bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp oraz innych rozporządzeń dotyczących bezpiecznego użytkowania maszyn.

Zagrożenia, na które narażony jest operator maszyn można podzielić na dwie grupy: te, które dotyczą wnętrza kabiny operatora, oraz te, które są obecne poza tą kabiną. Dodatkowo na tym stanowisku możliwe są do zidentyfikowania również zagrożenia fizyczne, chemiczne, jak i zagrożenia biologiczne oraz psychofizyczne.

Zagrożenia na stanowisku pracy operatora maszyny do robót ziemnych, który realizuje swoje zadania zawodowe na placu budowy są następujące:

 1. zagrożenia fizyczne:
 • hałas (od jednostki napędowej),
 • drgania mechaniczne (od układu jezdnego, z procesu urabiania gruntu),
 • zapylenie (cząstki stałe w spalinach),
 • mikroklimat we wnętrzu kabiny operatora (warunki atmosferyczne oraz warunki wewnątrz kabiny operatora),
 • pożar [np. maszyny (instalacja elektryczna, układ paliwowy) lub obiektów (gazociąg)],
 • oparzenia (np. przez gorące elementy silnika, płyny eksploatacyjne),
 • wybuch (uszkodzenie gazociągu, niewybuchy),
 • porażenie prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu podziemnego lub naziemnego przewodu energetycznego),
 • utonięcie (przy zatonięciu maszyny w podmokłym terenie lub przy wpadnięciu do zbiornika z wodą),
 • wypływ cieczy pod ciśnieniem (układy hydrauliczne maszyny),
 • uderzenie o nieruchome elementy (wewnątrz kabiny i na zewnątrz maszyny),
 • pochwycenie, zmiażdżenie i uderzenie ruchomymi częściami maszyny,
 • potrącenie przez środki transportu technologicznego lub przez inne maszyny do robót ziemnych,
 • zderzenie ze środkami transportu technologicznego lub innymi maszynami do robót ziemnych,
 • uraz od ciał obcych penetrujących kabinę operatora (np. walące się drzewa, urobek wypadający z łyżki),
 • upadek na niższy poziom (np. wypadnięcie operatora z kabiny, wpadnięcie do wykopu),
 • upadek na tym samym poziomie (na terenie okalającym maszynę),
 • utrata stateczności i przewrócenie maszyny.
 1. zagrożenia chemiczne:
 • zatrucie spalinami,
 • kontakt z substancjami chemicznymi (np. oleje i płyny eksploatacyjne maszyny).
 1. zagrożenia biologiczne:
 • zarażenie wirusami, bakteriami, grzybami i pasożytami (kontakt ze współpracownikami oraz zarażenie odzwierzęce) oraz wytwarzane przez nie toksyny i alergeny.
 1. zagrożenia psychofizyczne:
 • obciążenie fizyczne statyczne (np. wymuszona pozycja ciała) oraz dynamiczne (np. podnoszenie elementów wymiennych organów roboczych maszyny, zawiesi, opakowań z materiałami eksploatacyjnymi, narzędzi ręcznych),
 • obciążenie nerwowo-psychiczne (obciążenie umysłu, przeciążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne – np. poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz za współpracowników).

Źródło: http://promotor.elamed.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!