SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zakończenie audytu i co dalej?

Wiele firm dbających o prawidłową realizację polityki BHP regularnie decyduje się na przeprowadzanie wewnętrznych i zewnętrznych audytów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tylko dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujemy pewność, że obowiązujące przepisy są przestrzegane, a pracownicy wykonują swoje zadania w bezpiecznych warunkach. Na zakończenie audytu powstaje specjalny raport. Jednym z jego elementów są rekomendacje, co po zakończeniu audytu powinno zostać zmienione w aktualnie funkcjonujące rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele audytu BHP

Zanim powstanie formalne zakończenie audytu w postaci raportu, szczegółowo sprawdzane są wszystkie obszary, których dotyczy bezpieczeństwo pracowników. Audyt dotyczy między innymi obszarów takich jak warunki pracy, dostępność pomieszczeń sanitarnych, dokumentacja ryzyka zawodowego i wykaz prac niebezpiecznych, eksploatacja urządzeń, instrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe. Celem audytu jest sprawdzenie, czy system zarządzania BHP działa sprawnie i wszystkie jego założenia są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, a zdrowie i życie pracowników są bezpieczne.

Raport na zakończenie audytu BHP

Zakończenie audytu oznacza powstanie profesjonalnego raportu, w którym znaleźć się muszą wszystkie zgodności oraz uchybienia względem obowiązujących przepisów. Audytor analizuje stan faktyczny na podstawie założeń systemu zarządzania BHP i norm prawnych. Profesjonalnie wykonany audyt kończy się raportem, który zawiera również niezbędne do wprowadzenia wytyczne, aby rozwiązania bezpieczeństwa i higieny pracy funkcjonujące w firmie w stu procentach odpowiadały aktualnie obowiązującym przepisom. Wytyczne mogą obejmować rekomendowane standardy i procesy, które powinny zostać uwzględnione w systemie zarządzania BHP, obowiązującym w danej organizacji. Rolą audytora jest wskazanie, co po zakończeniu audytu musi ulec gruntownym zmianom.

Co po zakończeniu audytu powinno zrobić przedsiębiorstwo?

Dalsze działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zależą od kierownictwa przedsiębiorstwa zaangażowanego w politykę BHP. Co po zakończeniu audytu występuje w pierwszej kolejności? Do zadań związanych z realizacją polityki BHP bardzo często oddelegowani są zatrudnieni na etacie specjaliści, chociaż każda firma podchodzi do tej kwestii nieco inaczej. Wiele zależy od branży, w której działa organizacja, co wiąże się z wagą potencjalnych zagrożeń dla zatrudnionych w niej pracowników. Po zakończeniu audytu zadania związane z prowadzeniem zmian mogą zostać oddelegowane także zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w doradztwie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niekiedy personel firmy wymaga przeszkolenia, za co również może odpowiadać instytucja zewnętrzna. Z pewnością zaletą takiego rozwiązania jest obiektywne podejście.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej