SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pandemia koronawirusa spowodowała opracowanie szeregu szczególnych rozwiązań, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń. Zostały one ujęte w Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wspomniana Ustawa weszła w życie 8 marca 2020 r. i zawiera zapisy dotyczące pracy zdalnej, przypadków zamknięcia żłobków, przedszkoli i szkół, zamówień publicznych czy działalności hotelarskiej i turystycznej oraz możliwości wydawania przedsiębiorcom poleceń przez władze publiczne.

Wsparcie

W komunikacie opublikowanym 11 marca br. na oficjalnej stronie rządu czytamy: „Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości”. Wnioski te będą rozpatrywane w pierwszej kolejności (art. 67a i art. nast. Ordynacji podatkowej).

Rekomendacje

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało  też rekomendacje dla pracodawców.

Zgodnie z zaleceniami, oprócz podstawowych środków bezpieczeństwa (częste mycie rąk, nie przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach, zachowanie bezpiecznej odległości 1-1,5 m od rozmówcy, podczas kaszlu i kichania zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką) należy:

  • Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych.
  • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
  • Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
  • Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  • Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce.
  • Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP.
  • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku.
  • Zapewnić, aby pomieszczenia były czyste i higieniczne:
  • powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wyposażenia magazynów oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Jeżeli istnieje taka możliwość, pracodawca na mocy art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, może polecić pracownikowi wykonywanie pracy przez czas oznaczony poza miejscem jej wykonywania – zdalnie.

Źródło: https://www.gov.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA