SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Badania zanieczyszczeń chemicznych w gruncie i wodzie

SEKA S.A. zapewnia badania terenu pod względem występowania zanieczyszczeń chemicznych w gruncie i w wodzie. Partnerskie kontakty z akredytowanymi laboratoriami chemicznymi, umożliwiły wypracowanie modelu współpracy, który jest wartością dodaną we współpracy oraz umożliwiają tym samym dobranie optymalnego rozwiązania pod względem kosztowym oraz wykonawczym.

3 listopada w Gliwicach SEKA S.A. zrealizowała badania na obecność zanieczyszczeń celem określenia wpływu istniejących obiektów i instalacji na środowisko. Potrzebujesz także tego typu badań ?

Skontaktuj się z nami teraz!
Kontakt: Aleksander Florek Koordynator, ds. ochrony środowiska kom. 503 091 080 | e-mail: aleksander.florek@seka.pl

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi Dz.U. 2016 poz. 1395
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 – art. 101e, l, n

Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA