SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ochrona srodowiskaZaostrzenie kar za porzucanie śmieci

Ministerstwo klimatu chce zaostrzenia kar dla osób, które porzucają śmieci w miejscach publicznych, na drogach, placach czy terenach zielonych. Mandat ma wynosić do 5  tyś zł, a metody identyfikowania sprawców mają być udoskonalone.

Resort klimatu wraz z przedstawicielami samorządów: prezydentami Stalowej Woli i Chełma oraz burmistrzami Halinowa, Sierpca i Sulejówka podczas konferencji prasowej przedstawili zakres planowanych zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami.

Wyższe kary za zaśmiecanie

Ministerstwo Klimatu proponuje zaostrzenie kar za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Obecnie kary za porzucanie odpadów na terenach publicznych lub prywatnych są znacznie niższe, niż koszty ich legalnego pozbycia się np. w PSZOKach, co motywuje sprawców do nagminnych wykroczeń. Zwiększenie kar za zaśmiecanie miejsc publicznych (dróg, ulic, placów ogrodów, plaż, trawników lub zieleńców) do 5 000 zł zdaniem wiceministra klimatu Jacka Ozdoby mają temu zapobiec. Do tego samego poziomu mają wzrosnąć również kary za wyrzucanie nieczystości na cudzym gruncie polnym.

Ponadto, podmioty, które gospodarują odpadami, ale nie uzyskały wymaganej decyzji lub wpisu do rejestru mogą również spodziewać się wprowadzenia sankcji w postaci administracyjnych kar pieniężnych.

Kompostowanie bez konieczności odbioru bioodpadów

Planowane jest umożliwienie gminom zwolnienie z części opłat za brązowy pojemnik właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady. W tej chwili gminy, szczególnie na terenach wiejskich, muszą zapewniać odbiór bioodpadów nawet wtedy, gdy są one przetwarzane przez właściciela nieruchomości i brązowe pojemniki są puste, co generuje niepotrzebne koszty w systemie.

Indywidualne rozliczanie mieszkańców bloków

Gmina, która zapewni samodzielnie lub we współpracy z właścicielem nieruchomości możliwości techniczne identyfikacji, który lokal w budynku wielorodzinnym segreguje odpady, a który nie, będzie mogła zastosować znacznie bardziej sprawiedliwe rozliczanie opłat wg lokali, a nie wg całego właściciela nieruchomości.

Źródło: gov.pl

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA