SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

OFERTA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

Zespół zarządzania bezpieczeństwem to kadra ekspertów i specjalistów, mających wieloletnie praktyczne doświadczenie w różnych obszarach bezpieczeństwa, bezpośrednio związane z działaniem w strukturach największych instytucji państwowych, jak i przedsiębiorstw prywatnych – nie tylko na terenie kraju.

KONTAKT: Karolina Matusiak Specjalista ds.sprzedaży
tel. 22 517 88 73 | kom. 515 030 251 | e-mail: karolina.matusiak@seka.pl

Oferujemy:


W zakresie zarządzania kryzysowego

 • audyty bezpieczeństwa – weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo organizacji. Audyt zakończony jest raportem końcowym opisującym aktualny poziom bezpieczeństwa wraz zaleceniami i rekomendacjami;
 • opracowanie dokumentacji – opracowywanie i wdrażanie dokumentacji będącej elementem wsparcia procesu planistycznego:

► plany zarządzania kryzysowego
► plany ochrony obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
► plany awaryjne
► scenariusze zdarzeń kryzysowych

 • doradztwo i konsultacje – wsparcie w rozwoju systemu bezpieczeństwa,
  w szczególności zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa teleinformatycznego, spraw obronnych, ochrony fizycznej;
 • szkolenia:

► wykłady eksperckie z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, spraw obronnych,
► treningi praktyczne – stworzenie warunków umożliwiających kształtowanie umiejętności zastosowania przyswojonej wiedzy w praktyce. Wsparcie organizacji podczas ćwiczeń terenowych z udziałem wielu podmiotów (Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego),
► szkolenia symulacyjne – multimedialne ćwiczenia odbywające się w oparciu o sytuacje kryzysowe, osadzone w realnej przestrzeni geograficznej danej jednostki administracyjnej.


W zakresie ochrony danych osobowych.

 • audyty zgodności ochrony danych z obowiązującymi przepisami prawa
 • tworzenie dokumentacji wymaganej przepisami prawa:

► Polityka bezpieczeństwa danych osobowych,
► Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe,
► Szacowanie ryzyka,
► Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wraz z ewidencją,
► Oświadczenia o zachowaniu poufności,
► Umowy powierzenia danych osobowych,
► Klauzule informacyjne,

 • organizację szkoleń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych
 • przejęcie pełnych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych

Pobierz pełny opis oferty – folder PDF


Zobacz także:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA