SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Każdy, kto zauważy pożar obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję pod jednym z bezpłatnych numerów telefonów: 998 lub 112.

W czasie wystąpienia pożaru należy wykonać poniższe czynności:

 • podjąć działania w celu likwidacji pożaru: niezwłocznie zaalarmować, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia oraz wezwać straż pożarną,
 • odłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne,
 • wyłączyć instalacje wentylacyjne, transportowe i grzewcze,
 • zamknąć główny zawór gazu,
 • przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych, do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym, jeżeli będzie taka konieczność – przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia,
 • w razie zadymienia przemieszczać się trzymając głowę na wysokości ok. 1 m (ochrona przed dymem i ciepłem),
 • podczas ewakuacji nie używać wind.

Wszystkie działania należy wykonać w taki sposób, aby nie doszło do powstania paniki, która może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

Jak poprawnie gasić pożar?

 • gaśnicę należy trzymać pionowo,
 • gasić strumieniem skierowanym od dołu do góry i od przodu do tyłu,
 • pożary cieczy, które nie znajdują się w ruchu należy pokrywać rozpylonym środkiem
 • gasić wyłącznie za pomocą przeznaczonego do tego celu podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • nigdy nie gasić płonącego tłuszczu wodą.

Podczas gaszenia pożaru należy pamiętać o typach gaśnic odpowiednich do rodzaju pożaru.

Gaśnica:

 • A do gaszenia ciał stałych.
 • B do cieczy i ciał stałych topiących się.
 • C do gaszenia gazów.
 • D do gaszenia metali.
 • F do gaszenia olejów i tłuszczów (środków gotujących).

Źródło: https://www.straz.gov.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej