SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawca otrzymał konkretne wytyczne, w jak sposób powinien tworzyć służbę bhp w swoim zakładzie pracy – nie może zatrudniać osób,które nie spełniają określonych w przepisach prawa wymogów kwalifikacyjnych. Na kształt służby bhp ma wpływ liczba zatrudnionych pracowników, która wymusza nie tylko formę zatrudnienia inspektorów bhp czy specjalistów bhp ale także jej wielkość.

Kodeks pracy nie reguluje szczegółowo problematyki funkcjonowania służby bhp, wszelkie wytyczne w tym zakresie znajdują się w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.), które ma zastosowanie do ogółu pracodawców.

Pracodawca zanim wybierze formę i liczbę pracowników służby bhp, powinien uwzględnić stan zatrudnienia,  występujące w zakładzie warunki pracy oraz związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy.

Dlatego zgodnie z przepisami, gdy w firmie zatrudnionych jest więcej niż 100 pracowników powinien powołać służbę bhp, w przypadku małej firmy (do 100 pracowników) obowiązki pełnienia zadań z zakresu bezpieczeństwa może powierzyć pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Jeśli nie ma takiej osoby, spełniającej wymogi kwalifikacyjne – zadania bhp należy powierzyć specjalistom spoza zakładu pracy.

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby bhp kontrolowane są przez PIP.

źródło: http://www.rp.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej