SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aż 79,1% pracowników biurowych odczuwa ból bezpośrednio związany z wykonywaną pracą. Ponad 80% osób pracuje pod wpływem stresu, a co 4 deklaruje niższą efektywność z tego powodu. Problemy z zasypianiem z powodu pracy ma ponad 18% badanych osób. Co 5 uskarża się na ból oczu.

Są to wyniki raportu dotyczącego zdrowia pracowników biurowych w Polsce opracowanego przez ekspertów HealthDesk.  Analiza ta prezentuje dane zebrane w wyniku badań ilościowych (CAWI), przy wykorzystaniu kwestionariusza ankietowego uzupełnianego w drodze samooceny przez 1 300 rzeczywistych i aktywnie zatrudnionych pracowników biurowych w Polsce w latach 2017 – 2018. Wyniki te dotyczą osób wykonujących pracę siedzącą, przy biurku z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub laptopa.

Zdrowie fizyczne pracowników biurowych

Raport HealthDesk ukazuje, że aż 79,1% pracowników odczuwa ból bezpośrednio związany z wykonywaną pracą, przy czym w większości jest on zlokalizowany w okolicach kręgosłupa. Równoległe badania wskazują, że aż 80% społeczeństwa cierpi właśnie z tego powodu i jest to najczęstsza przyczyna ograniczająca pracę zawodową oraz codzienne funkcjonowanie ludzi.

U pracowników zdiagnozowano wyraźną strefę bólową górnych partii ciała i kości krzyżowej. TOP 7 lokalizacji występowania bólu u pracowników biurowych:

 1. 57,2% – szyja
 2. 51,5% – kość krzyżowa
 3. 42,3% – łopatka
 4. 35,0% – głowa
 5. 31,3% – barki
 6. 20,6% – oczy
 7. 13,9% – nadgarstek

Stres powodem rozdrażnienia i kłopotów z zasypianiem

Badania ukazały, ze co 4 badany pracownik biurowy pracuje w warunkach uporczywego stresu, czyli doświadczenia związane z sytuacjami stresowymi przeżywa cztery razy lub więcej w tygodniu. Wydajność w pracy takiej osoby jest nieporównywalnie mniejsza niż osób, które radzą sobie z sytuacjami stresowymi. Można to stwierdzenie od razu skorelować z wynikiem otrzymanym w przeprowadzonych badaniach, z którego wynika, że co czwarty pracownik w pracy jest mniej efektywny.

Ze stresem wiążą się również problemy z zasypianiem, zaburzenia snu, problemy skórne, występowanie bólów psychogennych czy zaburzenia odżywiania oraz ból. Z Raportu wynika, że co 3 pracownik cierpi na ból w pracy uwarunkowany stresem, z kolei 18,4% pracowników ma problemy z zasypianiem z powodu pracy lub o niej śni.

Braki światła słonecznego

Niedobory światła słonecznego w okresie zimowym dotykają 72,9% badanych pracowników biurowych, powoduje to u nich poczucie zmęczenia (brak energii) – 74,4% badanych, pogorszony nastrój – 65,5%, czy spadek motywacji – 40,8%. Niedobory słońca, przemęczenie związane ze stresem oraz niski ogólny dobrostan powodują z kolei zwiększoną tendencję do spania.

Profilaktyka prozdrowotna

Wyniki raportu jednoznacznie wskazują, że w trosce o zdrowie pracowników, ich wydajność, a tym samym bezpieczeństwo na stanowisku pracy, konieczne jest wprowadzenie dobrych praktyk prozdrowotnych w przedsiębiorstwach.

Źródło: Raport HealthDesk

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej