SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Rekomendujemy spotkanie: ZERO WASTE W BIZNESIE

Grzegorz Turniak jest z pokolenia ZERO WASTE. Za czasów PRL-u większość rzeczy podlegało recyclingowi, czyli odzyskiwano i naprawiano niemal wszystko. Potem doszła do nas cywilizacja obfitości, nadmiaru i jednorazowości, a tkże fast food. Aż serce bolało, gdy wszędzie można było zobaczyć marnotrawstwo. Na szczęście ten czas dobiega końca. Już nie tylko korporacje odpowiedzialne społecznie włączyły się aktywnie w rozpoczęty już ruch ZERO WASTE.

Zero Waste może być kolejnym trendem CSR-owym w przedsiębiorstwie. Ma on na celu zwiększenie świadomości w obszarach: zużycia papieru, wody, energii, recyklingu, zagospodarowania odpadów, optymalizacji łańcucha dostaw. Ponad 80% firm zamierza kontynuować lub wdrożyć nowe działania skierowane do różnych grup interesariuszy, przy czym 84% ankietowanych deklaruje zaangażowanie zarządu w planowanie strategii CSR. Wzrasta rola CSR w organizacji, ale również zwiększa się rozumienie potrzeby uwzględnienia różnorodności perspektyw poszczególnych grup interesariuszy. Jest więc ważny powód aby rozważyć przyjście na spotkanie:

Data: 18-03-2019

Miejsce: IKEA CENTRUM DLA FIRM ul. Marszałkowska 89

Agenda :

 • 17:30 – 18:00 Rejestracja i Sesja Networkingowa – szansa na rozwinięcie swoich umiejętności komunikacji oraz nawiązanie wartościowych kontaktów.
 • 18:00 – 18:45 Rozmowy Rekomendowane.
 • 18:30 – 19:00 Sesja Networkingowa oraz poczęstunek.
 • 19:00 – 19:40 Panel dyskusyjny mentorów
 • 19:40 – 20:15 Sesja Networkingowa.

16:15 – 17:30 Spotkanie Klubowiczów Networking Concierge Club

20:30 – 22.00 Tylko dla posiadaczy biletów VIP – kolacja z Prelegentami i Grzegorzem Turniakiem

Ilość miejsc na wydarzenie jest ograniczona. Rejestracja kończy się w poniedziałek 18 marca 2019 o godzinie 12:00. Wejdż na: agt.edu.pl/akademia

W spotkaniu uczestniczą:


Patronat SEKA S.A. nad Akademią Grzegorza Turniaka.

Od wielu lat, Grzegorz Turniak jest osobą, którą można spotkać podczas niezliczonych wydarzeń biznesowych. Jak sam o sobie mówi, ma networkingowe ADHD. Dzięki jego wzmożonej aktywności i pasji w tym zakresie, uwalnia relacje między uczestnikami, które mogłyby nigdy nie zaistnieć. Naturalnie skraca czas, który często wydłuża się niemożliwie zanim poznamy właściwe osoby spośród tłumu uczestników konferencji czy targów.

Networkerzy Akademii są profesjonalistami i ekspertami w swojej dziedzinie. Zawsze zjawiają się na wydarzeniu kwadrans przed oficjalną rejestracją Gości. Od pierwszych chwil witają Gości i łączą ich w mniejsze grupki osób, aby wymieniały się swoim doświadczeniem, umiejętnościami. Taktownie pomagają nawiązać rozmowy, przedstawiają sobie uczestników od momentu rejestracji do rozpoczęcia konferencji.

Celem spotkań Akademii jest….

 • nawiązanie wartościowych relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami,
 • praktyczne ćwiczenie umiejętności networkingowych i rekomendacyjnych,
 • przekazanie nowej wiedzy i udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu rekomendacji w biznesie.

“Jeśli chcesz, aby jak najwięcej osób, dowiedziało się o twoim biznesie, wykorzystaj zasady networkingu. Buduj sieć wzajemnych kontaktów i bądź hojny w rekomendowaniu innych przedsiębiorców. W świecie biznesu, aby coś dostać, trzeba najpierw dać, a dobre słowo może przynieść ci więcej korzyści niż najlepsza reklama.” – Grzegorz Turniak

Zobacz więcej: agt.edu.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.