SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

25 września br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustaw,  wśród których znalazły się dwie zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące bhp. Projekt ten trafi teraz do prac w parlamencie, a zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku.

Nowelizacje ustaw dotyczą tzw. Pakietu MŚP, w ramach którego wprowadzane są uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Jest to prawie 50 zmian, które mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom.

Obecna nowelizacja przepisów dotyczących bhp wprowadzi dwie zmiany:

  1. Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników administracyjno-biurowych .

W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie Kodeks pracy zbyt rygorystycznie wdraża regulacje dyrektywy w zakresie szkoleń, obejmując wszystkich pracowników obowiązkiem odbywania szkoleń okresowych, a nie jak to jest w niej wskazane, tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i uzasadnione.

Projekt likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Proponowana zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono, nie wyższą niż trzecia, kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.

  1. Zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

Obecnie zgodnie z art. 237(11) § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników albo do 20 pracowników (w grupie działalności nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka) sam może wykonywać zadania służby bhp.

Po zmianach pracodawca zatrudniający do 50 pracowników również będzie mógł pełnić zadania służby bhp. Warunkiem będzie ukończenie specjalnego szkolenia dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp zgodnie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). 

Źródło: https://www.prawo.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej