SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W styczniu 2019 roku wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy. Jednym z nich będzie m.in. sposób wypłaty wynagrodzeń. Podstawową formą stanie się przelew na konto pracownika, a nie jak było dotychczas – przekazanie pieniędzy bezpośrednio do rąk własnych.

Wiceminister pracy Stanisław Szwed powiedział dla portalu finanse.wp.pl, iż „generalna zasada” obowiązująca obecnie w Kodeksie pracy stanowi, że wynagrodzenie wypłacane jest do rąk własnych pracownika. Przekazanie wypłaty w inny sposób, np. na rachunek bankowy, jest dopuszczalne wyjątkowo, jeżeli jest taki zapis w układzie zbiorowym pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie. I choć statystycznie większość pracowników otrzymuje przelewy na konta bankowe, to do tej pory nie zostało to uregulowane w prawie.

Od początku 2019 r. ma się to zmienić. Podstawową formą stanie się wpłata na konto bankowe pracownika. Do 21 stycznia pracodawcy muszą poinformować swoich pracowników o obowiązku podania rachunku.

Znowelizowane przepisy zakładają więc, że pracownik będzie miał trzy możliwości otrzymania wynagrodzenia:

  • wypłata na konto bankowe – podstawowa,
  • wypłata na podstawowy rachunek bankowy –jest to darmowe konto, za które banki nie pobierają opłat – ani za uruchomienie konta, ani za jego prowadzenie (od sierpnia 2018 r. banki mają obowiązek zakładania tego typu kont).
  • wypłata do rąk własnych – jest to możliwe wyłącznie na podstawie specjalnego wniosku (w formie pisemnej lub elektronicznej), który pracownik powinien złożyć u pracodawcy w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zmianach.

Źródło: https://finanse.wp.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej