Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracownicy biurowi blisko 2/3 dobowego wymiaru czasu pracy spędzają w pozycji siedzącej, co nie pozostaje obojętne dla ich zdrowia i samopoczucia. Praca w pozycji siedzącej zwiększa ryzyko dolegliwości układu mięśniowo−szkieletowego chorób takich jak: nowotwory, otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia. Regularna aktywność fizyczna oddziałuje stymulująco na cały organizm, niwelując ryzyko występowania tych schorzeń.

Aktywność fizyczna – zysk dla pracodawcy

Ćwiczenia fizyczne stymulują układ immunologiczny, zwiększają odporność organizmu. Aktywni pracownicy rzadziej korzystają ze zwolnień lekarskich, lepiej oceniają swój stan zdrowia, cieszą się lepszą jakością życia. Wszystko to sprawia, że inwestowanie w podnoszenie poziomu aktywności fizycznej pracowników jest opłacalne: są oni przecież największym kapitałem przedsiębiorstwa, a ich zdrowie warunkuje jego sukces. Promowanie aktywności fizycznej w przedsiębiorstwach przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Jednak żaden program zdrowotny w firmie nie odniesie sukces bez zaangażowania pracowników.

Niestety, z badań CBOS nt. czasu wolnego Polaków dowiadujemy się, że najbardziej rozpowszechnioną formą spędzania wolnego czasu przez Polaków jest oglądanie telewizji (52% ogółu badanych). Następnie pod względem kolejności są: angażowanie się w życie rodzinne (36%) oraz odpoczynek bierny – „siedzę, leżę, odpoczywam” (27%).

Wstań z krzesła!

W celu zapobiegania skutkom długotrwałej pracy wykonywanej w pozycji siedzącej zaleca się stosowanie częstych przerw pozwalających na zmianę pozycji ciała, a także krótką aktywność fizyczną. Pracownikom, którzy wykonują pracę przy monitorach ekranowych przysługują co najmniej pięciominutowe przerwy po każdej godzinie pracy przy monitorze.

Z punktu widzenia pracodawcy, optymalnym rozwiązaniem byłoby zapewnienie pracownikom możliwości korzystania z różnych form aktywności ruchowej, bez konieczności odrywania się od obowiązków zawodowych. Decydując się na umieszczenie drukarki poza biurkiem pracownika, najlepiej w innym pomieszczeniu, ogranicza się nie tylko ekspozycję na pyły pochodzące z tonerów, ale również wymusza się na pracowniku pokonywanie większych odległości.

Zachęcanie pracowników do wchodzenia po schodach zamiast korzystania z windy, dojeżdżanie do pracy rowerem lub chodzenie pieszo to sposoby rekomendowane w Polsce od wielu lat.

Aktywność fizyczna w czasie wolnym od pracy

Zaoferowanie przez firmę darmowych karnetów uprawniających do korzystania z obiektów sportowych to dobry przykład działania zwiększającego tę dostępność. W poprawie dostępności do zasobów zwiększających aktywność fizyczną najczęściej wskazywano czynnik finansowy (41% badanych – otrzymanie karnetów, 28% – obniżenie opłat za korzystanie z obiektów rekreacyjnych).

 

Źródło informacji: PAP

najbliższe szkolenia szkolenia z zakresu prawa pracy

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40