Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktywność fizyczna pomaga na wielu płaszczyznach życia człowieka. Wpływa na samopoczucie, zdrowie, wygląd, jest również pewnego typu odskocznią od problemów dnia codziennego. Niestety, pomimo licznych działań edukacyjnych podnoszących społeczną świadomość z tego zakresu, wciąż wiele zastrzeżeń budzi podejście Polaków do aktywnego stylu życia.

W czasie pracy zdalnej wprowadzonej w większości przedsiębiorstw w związku z sytuacją epidemiczną wiele osób ograniczyło swoją i tak niewystarczającą aktywność fizyczną.13% respondentów przyznało, że nie uprawia żadnej aktywności fizycznej, a wśród pozostałych najpopularniejsze okazały się spacery (najczęściej zaledwie kilka razy w tygodniu). Tylko 9% respondentów wykorzystuje przerwy w pracy na aktywność fizyczną.

Wytyczne UE

Według wytycznych Unii Europejskiej dotyczących aktywności fizycznej, pracodawca powinien stworzyć takie środowisko pracy, które będzie sprzyjało wykonywaniu ćwiczeń – zarówno podczas pracy w siedzibie pracodawcy, jak i pracy w domu. Dziś wciąż nie wiadomo, jak długo jeszcze część pracowników będzie wykonywać swoje obowiązki w trybie pracy zdalnej. Tym bardziej więc pracodawcy powinni przygotować się na konieczność wykorzystywania nowoczesnych mediów do promowania zasad bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia.

Oczekiwania pracowników

Pracownicy oczekują od pracodawców wsparcia w zakresie prawidłowej organizacji miejsca pracy oraz dbania o zdrowie w pracy. Pracodawcy powinni zapewniać to wsparcie poprzez przekazaną wiedzę (np. w postaci instrukcji, animacji komputerowych czy filmów instruktażowych), która pozwoli pracownikom zadbać o ergonomię pracy na tyle, na ile pozwalają na to zastane warunki. Pracodawcy powinni także motywować osoby pracujące w domu do podejmowania codziennej aktywności fizycznej, w tym do aranżowania aktywnych przerw w pracy (nawet kilkominutowych), przeznaczanych na prostą aktywność fizyczną. Niezbędne wydaje się ponad to określenie potrzeb pracowników w zakresie prozdrowotnej aktywności fizycznej i zapewnienie im niezbędnych materiałów informacyjnych, porad czy instruktażu z tego zakresu.

Warto inwestować w zdrowie

Wyniki badania Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy wskazują, że blisko połowa zatrudnionych przewiduje, w przypadku zmiany pracy, poszukują firmy, która zadba o ich zdrowie znacznie lepiej, niż wymagają tego przepisy BHP. Co więcej, ponad 40% badanych przyznało, że będzie bardziej angażować się w pracę, jeżeli firma lepiej zadba o ich zdrowie. Warto więc, aby pracodawcy angażowali się w sprzyjające temu działania.

Źródło: materiały CIOP i PIB

Skontaktuj się z nami:
Michał Sekunda
Dyrektor handlowy
michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40