SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pozostańmy w domach, stosujmy się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych. Zachowujmy się odpowiedzialnie! Korzystajmy tylko ze sprawdzonych źródeł informacji. Nie panikujmy.

W związku z sytuacją, jaka obecnie występuje w Polsce oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne, Główny Inspektor Sanitarny wystosował apele do obywateli, w których prosi o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stosowanie się do wytycznych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Zalecane zachowania:

  • Imprezy masowe – należy unikać uczestnictwa.
  • Podróże – rekomenduje się zaniechanie wyjazdów, szczególnie do krajów o wysokim ryzyku zakażenia się koronawirusem.
  • Czas wolny od zajęć lekcyjnych – to nie są ferie, to czas kwarantanny, należy więc pozostać w domach, ograniczyć kontakty towarzyskie i wyjścia do klubów, kawiarni czy restauracji.
  • Osoby starsze – prośba o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenia w leki czy załatwienie spraw urzędowych. Przy czym należy pamiętać, że osoby te należą do grupy podwyższonego ryzyka, należy więc zachować szczególne środki higieny podczas kontaktów z nimi.
  • Sprawdzone źródła informacji – korzystajmy tylko z wiarygodnych serwisów, portali i gazet. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie gis.gov.pl, gov.pl/koronawirus lub pod numerem bezpłatnej infolinii NFZ 800-190-590.
  • Gorsze samopoczucie – należy powstrzymać się od wychodzenia z domu i ograniczyć kontakty z innymi osobami.

Pamiętajmy – wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie, zarówno swoje jak też osób najbliższych.

Źródło: gis.gov.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!