Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Konsekwencją krótszych dni w sezonie jesiennozimowym jest większa liczba pieszych poruszających się po zmroku. Warto, więc szczególnie zadbać by (w tym zbliżającym się okresie) być widocznym na drodze. Wachlarz akcesoriów odblaskowych jest szeroki. Gdzie je umieszczać? Jakie wymagania wobec pieszych stawia prawo?

 

 

Corocznie w Polsce w wypadkach drogowych ginie ponad 800 pieszych. Jedną z głównych przyczyn tych wypadków jest ich niedostateczna widzialność, szczególnie w warunkach nocnych. Skuteczną metodą poprawy widzialności pracowników, wykonujących m.in. remonty dróg, oraz pieszych poruszających się po terenie niezabudowanym po zmroku jest stosowanie przez nich odzieży ostrzegawczej lub zapewniających widzialność akcesoriów, wyposażonych w materiały odblaskowe. Zasada działania materiałów odblaskowych polega na odbijaniu padającego na nie światła (np. reflektorów samochodowych), w wąskim kącie w kierunku źródła. Wyroby te są obecnie klasyfikowane jako środki ochrony indywidualnej i podlegają wymaganiom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425.

Od 31 sierpnia 2014 r. wprowadzono obowiązek stosowania przez wszystkich pieszych elementów odblaskowych, jeżeli znajdują się na drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym (wcześniej obowiązkiem tym były objęte dzieci i młodzież do 15 r. życia).

Polskie przepisy

W myśl przepisów Prawa o ruchu drogowym, pieszy we wspomnianych warunkach jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. Natomiast obowiązek stosowania przez pracowników odzieży ostrzegawczej podczas wykonywania prac na drodze wynika z Kodeksu pracy.

Przepisy UE

Według obowiązującego w Unii Europejskiej prawa producenci i importerzy akcesoriów odblaskowych są zobowiązani przed ich wprowadzeniem do obrotu do przeprowadzenia badań wyrobów oraz uzyskania certyfikatu oceny typu WE, w wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej. Użytkownicy powinni wybierać akcesoria odblaskowe oznaczone znakiem CE.

Praktyka

Należy pamiętać, że zastosowanie pojedynczych akcesoriów odblaskowych nie zagwarantuje pieszym całkowitego bezpieczeństwa, ponieważ odbijają one światło w wąskim kącie (około 2⁰), w kierunku jego źródła. Ze względu na właściwość kierunkowego odbijania światła przez akcesoria odblaskowe, w przypadku poruszania się użytkownika w kierunku innym niż równoległy do poruszającego się pojazdu, ich skuteczność jest znikoma. W praktyce, w celu zapewnienia dobrej widzialności użytkownika konieczne jest wyposażenie go w kilka elementów odblaskowych rozmieszczonych najlepiej równomiernie wokół ciała, tak jak w przypadku odzieży ostrzegawczej.

Źródło materiały CIOP i PIB

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe - nadzór BHP

Zgoda na kontakt

13 + 3 =

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40