Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Po ponad 20 latach zmienia się rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dział Nadzoru SEKA S. A. informuje, że w dniu 2 listopada 2023 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Wprowadzane zmiany znoszą nadmierną szczegółowość i anachroniczność zapisów, co jest wyrazem postępu technicznego i odrębnego uregulowania wybranych tematów, np. badań środowiska pracy. Generalnie nowelizacja częściowo przenosi na pracodawców możliwość wyboru sposobu osiągnięcia ogólniejszych niż dotychczas celów.

Nowelizacja m.in. ma na celu usunięcie wątpliwości w kwestii obowiązywania przepisu w odniesieniu do laptopów. Rozporządzenie stanowi, że w przypadku stosowania systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (w tym laptopów), stanowisko pracy powinno być wyposażone w monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Przepis dotyczy także osób wykonujących pracę zdalną. Dopuszczalne jest wypłacenie pracującym zdalnie ekwiwalentu za wykorzystywanie własnego, spełniającego ww. wymogi sprzętu.

W nowym załączniku do omawianego rozporządzenia odstąpiono od szczegółowych uregulowań w zakresie ustawień monitora, klawiatury, siedziska czy podnóżka. Określono, że stanowisko pracy powinno być usytuowane w pomieszczeniu, tak aby pracownik miał do niego swobodny dostęp, a oświetlenie zapewniało komfort pracy. Zrezygnowano także z określania dystansu między sąsiednimi stanowiskami oraz odległością oczu pracownika od monitora. Zwrócono także uwagę na to, że krzesło powinno mieć regulowane podłokietniki, czego nie było dotychczas.

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy powinno być tak zaprojektowane, aby pracownik miał zapewnioną dostateczną przestrzeń pracy, umożliwiającą umieszczenie wszystkich elementów obsługiwanych ręcznie w zasięgu kończyn górnych.

Oświetlenie powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej (bez odwoływania się do PN). Wprowadzone zmiany przepisu nie nakładają obowiązku utrzymywania wilgotności względnej powietrza na poziomie nie mniejszej niż 40% w pomieszczeniach przeznaczonych do pracy z monitorami ekranowymi. Z dotychczasowego rozporządzenia usunięto także zapis dotyczący najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, w tym poziomu hałasu oraz promieniowania, określonych przez odrębne przepisy i Polskie Normy. Może to wskazywać na dobrowolność ich stosowania, niemniej jednak w dalszym ciągu organizatorzy stanowisk komputerowych powinni mieć na uwadze bezpieczne, higieniczne warunki pracy oraz zachowanie zasad ergonomii pracy i komfortu przy jej wykonywaniu.

W zaktualizowanym rozporządzeniu na uwagę zasługuje również zapis o tym, że pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom szkła kontaktowe korygujące wzrok – zgodnie z zaleceniami lekarza podczas profilaktycznych badań lekarskich. Rozumiemy przez to, że przepis dopuszcza stosowanie takich szkieł, jako alternatywy, jeśli lekarz je zaleci danemu pracownikowi. Nie oznacza to w żadnym przypadku obowiązku refundacji wszystkich udokumentowanych przez pracownika wydatków w tym względzie. Ze względu na brak szczegółowych wymogów w tym zakresie uznajemy, że analogicznie jak dotychczas, przyjęcie konkretnych rozwiązań pozostaje w gestii pracodawców (z ewentualnymi konsultacjami z przedstawicielami pracowników).

Pozostałe kwestie nie uległy zmianie, zatem nie zmieniamy dotychczasowych rekomendacji i interpretacji.

Przedmiotowe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2023 r. Pracodawcy mają obowiązek, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii określonych w niniejszym rozporządzeniu. Nowe stanowiska pracy z komputerem, utworzone po dniu 17 listopada 2023 r., powinny już spełniać nowe wymagania.

Biuro prasowe Seka S.A.
Kontakt: marketing@seka.pl
Materiał został przygotowany przez Dział Nadzoru Seka S.A.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline