Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wzrost liczby wózków widłowych wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem występowania wypadków i sytuacji niebezpiecznych. Instytucje państwowe, inspektorzy bhp, producenci środków transportowych, naukowcy i logistycy – czyli wszyscy zainteresowani bezpieczną pracą systemów transportowych, podejmują działania mające πa celu poprawę stanu bhp. Czy przyniosło to oczekiwane efekty i w ostatnich latach poprawiło się bezpieczeństwo pracy operatorów wózków widłowych? Jakie obecnie są przyczyny i skutki wypadków w omawiaπej grupie urządzeń? W którym kierunku powinny iść działania prowadzące do zmniejszenia ryzyka wystąpienia wypadku? Zapoznaj się z wynikami badań!

Wózki widłowe stanowią coraz większą część w grupie urządzeń transportu bliskiego. Faktowi temu towarzyszy wzrost liczby sytuacji niebezpiecznych i wypadków z udziałem ich operatorów. W celu zachowania bezpieczeństwa pracy w tym kontekście konieczne jest stosowanie się do przepisów oraz instrukcji technicznych i użytkowania a także podwyższenie standardów kształcenia.

Analiza przyczyn wypadków, z podziałem na rodzaje zdarzeń niebezpiecznych, pozwoliła wysnuć wniosek, że w ostatnich latach zwiększyła się liczba różnych przypadków utraty stateczności wózka, niekontrolowanych uruchomień mechanizmów, nieprawidłowej obsługi czy niekontrolowanych odjazdów pojazdów. Niejednokrotnie to operatorzy doprowadzali do wypadków.

Nasuwa się wniosek, że konieczna jest dokładniejsza weryfikacja umiejętności operatorów oraz praca w kierunku zwiększania ich wiedzy dotyczącej zagrożeń podczas pracy. Wzmożonej uwagi wymagają urządzenia niepodlegające dozorowi technicznemu. Wypadkom w grupie operatorów, związanym z manipulowaniem ładunkiem, jego niestatecznością czy też utratą stateczności wózka towarzyszą ciężkie skutki.

Odpowiadając na sformułowane we wstępie pytania można stwierdzić, że pomimo systematycznego wzrostu wskaźników wypadków, bezpieczeństwo przy pracy operatorów wózków widłowych poprawiło się w jednym aspekcie: zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych. Jest to zapewne efekt pracy instytucji dbających o poprawę bezpieczeństwa, takich jak np. UDT, PIP, czy CIOP-PIB oraz odnawiania parku maszynowego środków transportu, a także rozszerzania wyposażenia wózków widłowych w elementy bezpieczeństwa biernego i czynnego.

Źródło: materiały CIOP i PIB

Skontaktuj się z nami:
Michał Sekunda
Dyrektor handlowy
michal.sekunda@seka.pl

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40