Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wraz ze wzrostem cen nośników energii pojawiała się potrzeba zmniejszenia zapotrzebowania na energię dla ogrzewania mieszkań. W tym celu są izolowane termicznie ściany oraz uszczelniane okna i drzwi. Nastąpiło zjawisko hermetyzacji mieszkań. Ubocznym efektem tego procesu jest powstawanie syndromu chorych budynków (ang. SBS; sick building syndrome) oraz związanych z nim szeregu zjawisk chorobowych w tym alergii.

Co robić?

Receptą na te dolegliwości jest właściwie działający system wentylacyjny (nawiewno-wywiewny), który zapobiega niekorzystnym zjawiskom takim jak wilgoć i zagrzybienie mieszkań.

Dla sprawnego działania systemu wentylacyjnego niezbędne są dwa elementy:

  1. doprowadzenie (nawiew) do mieszkania świeżego powietrza z zewnątrz przez specjalne nawiewniki,
  2. usuwanie zużytego powietrza (wywiew) przez kominy wentylacyjne.

Oba te elementy muszą występować łącznie. W przypadku zakłócenia dopływu, na przykład przez uszczelnienie mieszkania, zaklejenie nawiewników, nie będą prawidłowo działać kominy wentylacyjne i spalinowe.

Jest to szczególnie ważne w mieszkaniach z termą gazową, kotłem, piecem, kominkiem. Aby produkty spalania z urządzenia grzewczego pobierającego powietrze do spalania z mieszkania mogły przemieścić się przewodem kominowym ponad dach budynku musi istnieć równa im masa powietrza przemieszczająca się w tym samym czasie z zewnątrz do mieszkania.

Ograniczenie dopływu powietrza do mieszkania, w którym odbywa się spalanie w urządzeniu grzewczym spowoduje: cofkę (cofanie się) kominem „zużytego” powietrza, albo cofkę spalin do urządzenia grzewczego. W przypadku powstania cofki spalin do komory spalania wystąpi w niej niepełne spalanie, którego produktem między innymi jest tlenek węgla, czyli czad.

Przed sezonem grzewczym

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy starannie zadbać o właściwy stan przewodów kominowych i urządzeń grzewczych.

Kominy: instalację dymową, spalinową, a także wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Obowiązki prawne

Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy. Przepisy przeciwpożarowe nakazują obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

W budynkach mieszkalnych obowiązuje minimalna częstotliwość czyszczeń:
– przewody od palenisk opalanych paliwem stałym
– co 3 miesiące,przewody od palenisk opalanych paliwem gazowym i płynnym
– co 6 miesięcy,
– przewody wentylacyjne – 1 raz w roku.

Źródło materiały PAP

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40