SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z obowiązującym prawem, zarządca lub właściciel budynku mieszkalnego, przemysłowego czy korporacyjnego obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym wewnątrz obiektu, jak też przechodniom. W okresie zimowym powinien zadbać o regularne oraz bezpieczne odśnieżanie dachów.

Nadmiar śniegu zalegającego na dachu może doprowadzić do katastrofy budowlanej, a zwisające sople, które tworzą się na rynnach i w pasie przyrynnowym mogą zagrażać przechodniom. Zarządca budynku powinien tak planować czynności odśnieżania dachu oraz usuwania sopli, by uwzględnić wytrzymałość konstrukcji dachowej i nie dopuścić do jej naruszenia, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo pracowników.

Po pierwsze – doświadczony pracownik po odbytym szkoleniu bhp

Odśnieżanie dachów, szczególnie stromych, to zawsze ciągłe ryzyko poślizgnięcia i upadku. Dlatego tego typu prace powinny być organizowane z nadzwyczajną ostrożnością, a wymagania w stosunku do pracowników muszą być szczególnie wysokie.

Odśnieżanie dachów to praca wysokości, aby więc zmniejszyć ryzyko wypadków do minimum, do tego typu prac należy dopuszczać wyłącznie osoby:

 • z aktualnymi badaniami lekarskimi do pracy na wysokości,
 • po odbytym szkoleniu bhp ogólnym i stanowiskowym, a także szkoleniu z zakresu ochrony przed upadkiem.

Z kolei osoba, która odpowiada za prace przy odśnieżaniu, powinna:

 • sprawować bezpośredni nadzór nad pracownikami i przygotować dla nich imienny podział zadań,
 • wyposażyć pracowników w stosowne środki ochrony indywidualnej,
 • opracować plan ratowniczo-ewakuacyjny.

Po drugie – środki ochrony indywidualnej i odzież ochronna

Podczas odśnieżania dachów dobrą praktyką jest stosowanie środków ochrony zbiorowej, np. balustrad, siatek ochronnych lub krat na świetlikach. Zwiększa to bezpieczeństwo osób tam pracujących. W sytuacji, gdy takich zabezpieczeń nie ma, pracownicy muszą zostać wyposażeni w środki ochrony indywidualnej i przeszkoleni w sposobie ich używania.

Duży mróz, niska temperatura i silny wiatr to czynniki, które niekorzystnie wpływają na samopoczucie pracownika, ponadto powodują ryzyko powstania odmrożeń. Osoby pracujące w takich warunkach powinny mieć:

 • odpowiednią odzież ochronną zapewniającą komfort cieplny, ochronę przed nadmiernym poceniem się i wilgocią,
 • obuwie z podeszwą antypoślizgową (ze względu na ryzyko odmrożeń palców u nóg, nie wolno stosować obuwia z metalowymi podnoskami!),
 • rękawice (trzeba je zawsze zakładać, bo chronią dłonie przed zimnem i wilgocią),
 • hełm ochronny (jest niezbędny, ponieważ chroni głowę przed urazami. Gdy jest zimno pod kask należy założyć kominiarkę).

Pracodawca powinien zapewnić pomieszczenie, gdzie pracownik będzie mógł zjeść posiłek, ogrzać się i odpocząć.

Po trzecie – stan techniczny dachu

W sytuacji, gdy budynek nie przeszedł okresowej kontroli technicznej, a stan techniczny dachu wzbudza wątpliwości, nie wolno dopuścić pracowników do pracy – może to zagrażać ich życiu i zdrowiu.

Właściciel obiektu powinien określić w porozumieniu z uprawnionym konstruktorem sposób odśnieżania dachu tak, aby nie uszkodzić konstrukcji budynku.

Zawsze należy upewnić się, jakie jest dopuszczalne obciążenie dachu oraz czy odśnieżanie nie uszkodzi jego pokrycia.

Przykłady dla dachów płaskich

 • Warstwa 20 cm świeżego puchu śniegu zalegająca na powierzchni 1 m2 waży ok. 20 kg.
 • Warstwa 20 cm osiadłego śniegu zalegająca kilka godzin na powierzchni 1m2 waży ok. 40 kg.
 • Warstwa 20 cm starego śniegu zalegająca kilka tygodni na powierzchni 1 m2 waży ok. 60 kg.
 • Warstwa 20 cm mokrego śniegu zalegająca na powierzchni 1 m2 waży ok. 80 kg.*

Po czwarte – zabezpieczenie terenu

Podczas prac na dachu należy zabezpieczyć teren tak, by nic nie zagrażało przechodzącym obok budynku osobom. Teren wygrodzony powinien obejmować obszar o szerokości 1/10 wysokości budynku, nie mniej jednak niż 6 metrów.

Należy też zastosować inne środki zapewniające bezpieczeństwo osobom znajdującym się w sąsiedztwie odśnieżanego obiektu, poprzez:

 • zagrodzenie przyległego do budynku chodnika,
 • zablokowanie przejazdu jedną stroną ulicy,
 • kierowanie ruchem pieszych i samochodowym przez osobę znajdującą się na dole,
 • jeżeli chodnik lub jezdnia są zablokowane np. przez zaparkowane auta, trzeba o tym jak najszybciej powiadomić Urząd Miasta lub Straż Miejską.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 


Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA

Zobacz więcej