SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Państwowa Inspekcja Pracy od 1 września uruchomiła profilaktyczny program dla szkół „Bezpiecznie w szkole”. Celem tych działań jest zapewnienie nauczycielom, a przy tym także uczniom bezpiecznych warunków na terenie szkół poprzez popularyzację wymagań prawnych i dobrych praktyk w zakresie zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podczas konferencji prasowej stwierdził, że rodzice posyłający dzieci do szkół muszą mieć pewność, że ich dzieci są w pełni bezpieczne w miejscu pobierania nauki.

Jak wygląda wsparcie?

Pierwszym etapem programu było rozesłanie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych listu intencyjnego, w którym miały się znaleźć się główne założenia przedsięwzięcia.

PIP zapewnia też bezpłatne szkolenia w tym zakresie. I jest to kolejny etap programu, podczas którego będą prowadzone indywidualne szkolenia przez inspektorów pracy w szkołach, realizowane w uzgodnieniu z dyrekcją placówek. W ich trakcie pracownicy i dyrekcja zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m.in. w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka.

Wparciem tych działań będzie doradztwo PIP w zakresie bezpiecznych warunków pracy, uzupełnione dystrybucją tematycznych plakatów, prezentujących dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe.

7 punktów bezpiecznej szkoły

PIP przygotowało też ulotkę, która w siedmiu punktach ukazuje pożądane działania.

  1. Dokonanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-COV-2, w przypadkach uzasadnionych możliwością wystąpienia tego czynnika w procesie pracy dla wszystkich rodzajów prac lub stanowisk pracy, a także określenie i stosowanie adekwatnych środków ograniczających ryzyko narażenia na czynnik biologiczny SARS-COV-2.
  2. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganej odległości – 1,5 m między stanowiskami pracy.
  3. Wyposażenie zatrudnionych w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii, jeśli zachowanie wymaganej odległości między stanowiskami 1,5 m nie jest możliwe. ŚOI: rękawice, maseczki, maski z filtrem, gogle lub przyłbice, fartuchy z długim rękawem, fartuchy foliowe.
  4. Zapewnienie zatrudnionym/pracującym płynu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.
  5. Korzystanie ze środków ochrony związanych ze zwalczaniem epidemii: zasłanianie nosa i ust, korzystanie z maseczek/przyłbicy.
  6. Zapewnienie osobom trzecim przebywającym w placówce rękawic jednorazowych, środków do dezynfekcji rąk.
  7. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przewidujących wykonywanie pracy zdalnej przez zatrudnionych/pracujących.

Źródło: PIP

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA