Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Państwowa Inspekcja Pracy od 1 września uruchomiła profilaktyczny program dla szkół „Bezpiecznie w szkole”. Celem tych działań jest zapewnienie nauczycielom, a przy tym także uczniom bezpiecznych warunków na terenie szkół poprzez popularyzację wymagań prawnych i dobrych praktyk w zakresie zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek podczas konferencji prasowej stwierdził, że rodzice posyłający dzieci do szkół muszą mieć pewność, że ich dzieci są w pełni bezpieczne w miejscu pobierania nauki.

Jak wygląda wsparcie?

Pierwszym etapem programu było rozesłanie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych listu intencyjnego, w którym miały się znaleźć się główne założenia przedsięwzięcia.

PIP zapewnia też bezpłatne szkolenia w tym zakresie. I jest to kolejny etap programu, podczas którego będą prowadzone indywidualne szkolenia przez inspektorów pracy w szkołach, realizowane w uzgodnieniu z dyrekcją placówek. W ich trakcie pracownicy i dyrekcja zostaną zapoznani z zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym związane z dokonaniem prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz jej aktualizacją m.in. w związku z pojawieniem się nowych czynników ryzyka.

Wparciem tych działań będzie doradztwo PIP w zakresie bezpiecznych warunków pracy, uzupełnione dystrybucją tematycznych plakatów, prezentujących dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe.

7 punktów bezpiecznej szkoły

PIP przygotowało też ulotkę, która w siedmiu punktach ukazuje pożądane działania.

  1. Dokonanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny SARS-COV-2, w przypadkach uzasadnionych możliwością wystąpienia tego czynnika w procesie pracy dla wszystkich rodzajów prac lub stanowisk pracy, a także określenie i stosowanie adekwatnych środków ograniczających ryzyko narażenia na czynnik biologiczny SARS-COV-2.
  2. Organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganej odległości – 1,5 m między stanowiskami pracy.
  3. Wyposażenie zatrudnionych w środki ochrony związane ze zwalczaniem epidemii, jeśli zachowanie wymaganej odległości między stanowiskami 1,5 m nie jest możliwe. ŚOI: rękawice, maseczki, maski z filtrem, gogle lub przyłbice, fartuchy z długim rękawem, fartuchy foliowe.
  4. Zapewnienie zatrudnionym/pracującym płynu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu.
  5. Korzystanie ze środków ochrony związanych ze zwalczaniem epidemii: zasłanianie nosa i ust, korzystanie z maseczek/przyłbicy.
  6. Zapewnienie osobom trzecim przebywającym w placówce rękawic jednorazowych, środków do dezynfekcji rąk.
  7. Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przewidujących wykonywanie pracy zdalnej przez zatrudnionych/pracujących.

Źródło: PIP

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA