Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Odnawialne źródła energii to alternatywna i tańsza możliwość pozyskiwania energii elektrycznej. Zainteresowanie tym rodzajem energetyki od kilku lat dynamicznie rośnie. Dlatego też większą uwagę należy zwrócić na zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom nadzorującym, eksploatującym i konserwującym wymienione instalacje.

Przy użytkowaniu urządzeń do pozyskiwanie energii słonecznej można wyróżnić kilka głównych rodzajów prac:

  • obsługa bieżąca i monitorowanie instalacji,
  • przeglądy i konserwacje wyposażenia elektrycznego oraz zespołów i części mechanicznych,
  • remonty i naprawy instalacji słonecznej,
  • prace porządkowe,
  • nadzorowanie i ochrona obiektów instalacji i całego terenu.

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem pracy przy kolektorach słonecznych lub instalacjach fotowoltaicznych?

Podczas bieżącej obsługi i monitorowania instalacji potencjalnymi zagrożeniami są:

  • porażenie prądem elektrycznym,
  • łuk elektryczny,
  • pożar.

Może także pojawić się narażenie pracowników na pola elektromagnetyczne o poziomach istotnych z punktu widzenia przepisów bhp. Zagrożeniem dla osób pracujących są także zmienne warunki środowiskowe na otwartym terenie.

Podczas przeglądów i konserwacji mogą wystąpić zagrożenia elektryczne oraz narażenie na pola elektromagnetyczne. W przypadku instalacji dachowych dochodzą także zagrożenia związane z upadkiem z wysokości. Zagrożeniem dla konserwatorów mogą być także zmienne warunki środowiskowe na otwartym terenie.

W przypadku remontów i napraw wykonywane są różnorodne prace, w tym spawanie i lutowanie, podczas których, oprócz zagrożeń elektrycznych, elektromagnetycznych oraz środowiskowych, występują również mechaniczne (uderzeniem, zgnieceniem, skaleczeniem, upadkiem z wysokości), a także zagrożenie poparzeniem.

Zagrożeniem podczas prac porządkowych są warunki atmosferyczne oraz czynniki biologiczne, np. borelioza po ugryzieniu przez kleszcze, poparzenie barszczem Sosnowskiego itp.

Głównym zagrożeniem w przypadku prac nadzorczych i ochronnych może być agresja ze strony ludzi i zwierząt. Pracownicy są narażeni również na czynniki biologiczne (np. choroby przenoszone przez dzikie zwierzęta [wścieklizna], poparzenie barszczem Sosnowskiego itp.) oraz zmienne warunki atmosferyczne.

BHP przede wszystkim

Przy tego typu pracach ważne jest, by stworzyć i wdrożyć standardy bhp, które uwzględniają specyfikę opisywanych elektrowni i kwalifikacje pracowników. Umożliwi to wyeliminować zagrożenia lub zmniejszyć poziom ryzyka zawodowego do minimalnego (akceptowalnego) poziomu.

Źródło: ciop.pl

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA