SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

praca zdalnaCo dalej z pracą zdalną?

Praca zdalna cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Została wprowadzona do porządku prawnego tzw. specustawą w marcu 2020 r., jednak 4 września br. regulacje te utraciły moc prawną.  

W związku z przedłużającym się stanem epidemii spowodowanym koronawirusem SARS-CoV-2 oraz faktem, że obowiązujące regulacje utraciły moc prawną 4 września br., Rząd wprowadził zmiany w ustawie dotyczące m.in. pracy zdalnej.

Zgodnie z nową regulacją zawartą w art. 3 tzw. specustawy od 5 września br. w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu pracodawca może polecić pracownikowi przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli pracę zdalną.

Oznacza to, że w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także 3 miesiące po odwołaniu tych stanów pracodawca będzie mógł polecać wykonywanie pracy zdalnej.

Ważnym zauważenia jest fakt, że zapowiedziano wprowadzenie przepisów regulujących pracę zdalną do Kodeksu pracy, czyli na stałe.

Źródło: gov.pl

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA