SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Od 22 czerwca inspektorzy PIP wznowili działalność kontrolno – nadzorczą, która była zawieszona ze względu na stan epidemii koronawirusa. Obecnie decyzją Głównego Inspektora Pracy, organy PIP mają weryfikować prawidłowe stosowanie przepisów ograniczających ryzyko zakażenia COVID-19. Kontrole takie będą prowadzone w szczególności w urzędach administracji państwowej i samorządowej, na placach budowy oraz w placówkach handlowych.

Główny Inspektor Pracy podkreślił, że „dobre praktyki i rozwiązania antykowidowe oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz reżimu sanitarno – epidemiologicznego w urzędach powinny stanowić przykład i inspiracje dla wszystkich pracodawców i osób, które codziennie muszą chronić się przed zakażeniem”.

W tych sektorach gospodarki inspektorzy pracy będą prowadzić krótkie, maksymalnie 2-dniowe kontrole. Każda wizytacja oprócz rutynowych obowiązków będzie uwzględniała też zagadnienia związane z przestrzeganiem przepisów wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Inspektorzy pracy będą sprawdzać, czy w zakładzie są przestrzegane zalecenia antykovidowe i czy jest utrzymany reżim sanitarny. Kontrolowane będzie:

  • zapewnienie pracownikom indywidualnych środków ochrony w postaci maseczek lub przyłbic oraz rękawiczek,
  • zapewnienie środków odkażających, płynów do dezynfekcji rąk, a także innych środków higienicznych,
  • zapewnienie właściwego dystansu miedzy pracownikami urzędu oraz interesantami, którzy się w nim znajdują.

Obecnie z uwagi na epidemię część urzędników pracuje w formie pracy zdalnej, albo przychodzi do pracy rotacyjnie. Inspektorzy sprawdzą też, czy działania dotyczące organizacji pracy zdalnej zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości inspektor będzie mógł wydać nakaz zobowiązujący pracodawcę do zapewnienia właściwych rozwiązań, m.in. odpowiedniej odległości lub środków ochrony osobistej. Jeżeli nieprawidłowości będą dotyczyły reżimu sanitarnego, istnieje szansa, że inspektor zawiadomi właściwy miejscowo inspektorat sanitarny, co najprawdopodobniej spowoduje wszczęcie czynności kontrolnych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Źródło: pip.gov.pl, portalbhp.pl

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA