Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wraz z wystąpieniem pandemii COVID-19 w Polsce pojawiło się też nowe zagrożenie spowodowane przez szkodliwy czynnik biologiczny – wirus SARS-CoV-2. W związku z tym zarówno pracodawcy jak i przedsiębiorcy mają obowiązek podjąć działania zmierzające do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik.

29 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Wirus SARS-CoV-2 został zaliczony do 3-ej grupy zagrożenia.

W związku w tą zmianą na pracodawców został nałożony obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, z uwzględnieniem klasyfikacji i wykazu szkodliwych czynników biologicznych określonych w znowelizowanym załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Działania zapobiegawcze

Państwowa Inspekcja Pracy opracowała listę działań zapobiegawczych, które pracodawca powinien wdrożyć w przedsiębiorstwie celem zabezpieczenia pracowników przed możliwością zarażenia się wirusem lub w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Działania te powinny w szczególności obejmować:

  • ograniczenie liczby osób w pomieszczeniach, w celu zapewnienia dystansu społecznego;
  • wprowadzenie fizycznych, nieprzepuszczalnych barier (np. przesłony plexiglasowe), aby zmniejszyć kontakt między osobami;
  • wprowadzenie organizacji pracy w zespołach o stałym składzie i ograniczonej liczbie kontaktujących się bezpośrednio ze sobą pracowników;
  • ograniczenie spotkań wieloosobowych (narad, konferencji itd.) i zastąpienie ich spotkaniami online, nawet dla osób pracujących w tym samym budynku;
  • wprowadzenie oznaczeń na drogach komunikacyjnych, w celu zapewnienia dystansu społecznego (np. ustanowienie jednokierunkowego ruchu w korytarzach, wyznaczenie odległości między osobami oczekującymi na wejście);
  • pozostawianie otwartych drzwi na drogach komunikacyjnych, aby zmniejszyć ilość kontaktu z klamkami, a także potencjalnie poprawić wentylację pomiędzy pomieszczeniami pracy;
  • zapewnienie codziennego sprzątania i mycia powierzchni w przestrzeniach ogólnodostępnych, a w miarę możliwości prowadzenia dekontaminacji pomieszczeń;
  • zapewnienie urządzeń do mycia rąk i środków dezynfekujących w pobliżu miejsc, gdzie występuje kontakt z osobami spoza zakładu;
  • umieszczenie tabliczek przypominających o myciu i odkażaniu rąk.

Źródło: pip.gov.pl

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA