SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W dobie epidemii w zakładach pracy pojawiło się nowe zagrożenie powodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Pracodawca lub przedsiębiorca ma więc obowiązek podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik biologiczny. Jednym z takich narzędzi jest opracowanie planu działań zapobiegawczych.

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19”. Zawarte w nim zalecenia dotyczą bezpieczeństwa epidemiologicznego. Materiał uwzględnia też rozwiązania, które pozwolą szybciej reagować na zagrożenia, takie jak np. opracowanie planu działań w celu ochrony zdrowia pracowników w warunkach epidemii.

Jak opracować plan?

Plan działań zapobiegawczych jest jednym z zalecanych przez CIOP-PIB rozwiązań. Powinien zostać opracowany przez przedstawicieli kierownictwa, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników i przy współudziale lekarza medycyny pracy oraz specjalistów ds. bhp.

Tworząc taki plan należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

  • wymagania przepisów prawnych i zalecenia organów administracji państwowej, obowiązujące podczas epidemii;
  • rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy i towarzyszące im prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w pracy;
  • liczbę osób pracujących, z podziałem na zespoły wspólnie realizujące określone zadania;
  • infrastrukturę zakładu pracy (w tym warunki lokalowe);
  • rozwiązania techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynników biologicznych.

Podczas opracowywania planu powinno się wziąć po uwagę czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w pracy. A są to:

  • kontakty społeczne (między pracownikami, a także pracowników z osobami spoza zakładu pracy – klientami, kontrahentami, podwykonawcami itp.);
  • wspólne użytkowanie wyposażenia roboczego, maszyn i narzędzi oraz innych przedmiotów używanych w zakładzie pracy;
  • wspólne korzystanie z pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń socjalnych.

Opracowany plan powinien w kompleksowy sposób uwzględniać wszystkie czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2, a także zawierać wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

Źródło: www.pip.gov.pl, ciop.gov.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zapisz się na nasz newsletter!