Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W dobie epidemii w zakładach pracy pojawiło się nowe zagrożenie powodowane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Pracodawca lub przedsiębiorca ma więc obowiązek podjęcia działań zmierzających do ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik biologiczny. Jednym z takich narzędzi jest opracowanie planu działań zapobiegawczych.

Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Pracy przygotował materiał „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19”. Zawarte w nim zalecenia dotyczą bezpieczeństwa epidemiologicznego. Materiał uwzględnia też rozwiązania, które pozwolą szybciej reagować na zagrożenia, takie jak np. opracowanie planu działań w celu ochrony zdrowia pracowników w warunkach epidemii.

Jak opracować plan?

Plan działań zapobiegawczych jest jednym z zalecanych przez CIOP-PIB rozwiązań. Powinien zostać opracowany przez przedstawicieli kierownictwa, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników i przy współudziale lekarza medycyny pracy oraz specjalistów ds. bhp.

Tworząc taki plan należy wziąć pod uwagę przede wszystkim:

  • wymagania przepisów prawnych i zalecenia organów administracji państwowej, obowiązujące podczas epidemii;
  • rodzaje prac wykonywanych w zakładzie pracy i towarzyszące im prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w pracy;
  • liczbę osób pracujących, z podziałem na zespoły wspólnie realizujące określone zadania;
  • infrastrukturę zakładu pracy (w tym warunki lokalowe);
  • rozwiązania techniczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodliwych czynników biologicznych.

Podczas opracowywania planu powinno się wziąć po uwagę czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2 w pracy. A są to:

  • kontakty społeczne (między pracownikami, a także pracowników z osobami spoza zakładu pracy – klientami, kontrahentami, podwykonawcami itp.);
  • wspólne użytkowanie wyposażenia roboczego, maszyn i narzędzi oraz innych przedmiotów używanych w zakładzie pracy;
  • wspólne korzystanie z pomieszczeń sanitarnych, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń socjalnych.

Opracowany plan powinien w kompleksowy sposób uwzględniać wszystkie czynniki zwiększające prawdopodobieństwo zarażenia SARS-CoV-2, a także zawierać wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

Źródło: www.pip.gov.pl, ciop.gov.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA