×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Od 24 października weszły w życie kolejne zmiany i narzędzia do walki z wirusem SARS-CoV-2. Obecnie w strefie czerwonej jest już cała Polska, a w miejscach publicznych, w tym w zakładach pracy, obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.  

Rozporządzenie z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakłada na pracowników obowiązek zasłaniania nosa i ust w każdym miejscu, gdzie można mieć kontakt z innym człowiekiem. Kolejne rozporządzenie z dn. 23 października nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ww. rozporządzenia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej (za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny):

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki,
 • wychowania,
 • opieki zdrowotnej,
 • społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • w obiektach handlowych lub usługowych,
 • placówkach handlowych lub usługowych,
 • na targowiskach (straganach).

Czy to oznacza, że również w biurze pracownicy powinni stosować się do tych zaleceń?

Na stronie gov.pl czytamy, że nie, pracownicy w biurze nie muszą zasłaniać ust i nosa, „jeśli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymagania sanitarne”. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik biurowy ma kontakt z osobą z zewnątrz, np. klientem lub interesantem. Wówczas powinien założyć maseczkę lub przyłbicę.

Oznacza to, że w miejscu pracy nie ma obowiązku zakrywania twarzy, o ile są spełnione pewne warunki: pracownik w biurze, pokoju, pomieszczeniu znajduje się sam, z kolei w przestrzeni wspólnej są zachowane odległości pomiędzy stanowiskami min. 1,5 m.

Wymagania sanitarne

Zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, a także odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii (§ 7. ust. 3, pkt. 3).

Źródło: gov.pl

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA