Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W firmach z sektora transportu drogowego odpowiedzialnością za spowodowanie wypadku obarcza się często w pierwszej kolejności kierowcę lub bezpośredniego uczestnika zdarzenia, jeśli wypadek miał miejsce na stanowiskach technicznych. Zapomina się jednak o współodpowiedzialności za sytuacje niebezpieczne wynikające ze złej organizacji pracy, zaniedbań technicznych, konfliktów międzyludzkich, które angażują emocje, a tym samym zmniejszają sprawność pracowników.

Usługi BHP i PPOŻ. w naszej ofercie
Zobacz

Aby poprawić kulturę bezpieczeństwa firmy, trzeba zbadać atmosferę w całym zakładzie i zidentyfikować obszary problemowe. Wspieranie pracowników i integrowanie działań szkoleniowych pomaga w kształtowaniu postaw i wartości, które wpływają na kulturę bezpieczeństwa firmy. Liczba wypadków jest ujemnie skorelowana z poczuciem otrzymywanego wsparcia społecznego od przełożonych. Współpraca i zaangażowanie kierownictwa oraz partycypacja pracowników w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa są ważne dla redukcji liczby wypadków.

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach przyczyny wypadków drogowych leżą poza kontrolą samego kierowcy, a wynikają z uwarunkowań technicznych, organizacyjnych czy prowadzenia badań medycznych przez przedsiębiorcę.

W takim przypadku, odpowiedzialność ponoszą również inne osoby związane z działalnością firmy, takie jak właściciel pojazdu, dyrektor przedsiębiorstwa, dyspozytor, mechanik czy inżynier. Ponadto, odpowiedzialność za wypadki drogowe może być również ponoszona przez producentów części i podzespołów oraz dostawców materiałów, jeśli zostanie udowodnione, że wypadek był wynikiem wadliwej konstrukcji lub produktu.

Warto również zauważyć, że w przypadku wypadków drogowych często występuje nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale również odpowiedzialność karna. W przypadku, gdy wypadek był wynikiem niedbalstwa lub celowego działania, kierowca, dyspozytor czy inna osoba związana z działalnością firmy może ponieść odpowiedzialność karną.

 

Ostatecznie, w przypadku wypadków drogowych w firmach z sektora transportu drogowego, odpowiedzialność za ich skutki zwykle jest rozłożona na wiele stron. Dlatego ważne jest, aby każda z tych stron dokładnie wykonywała swoje obowiązki i przestrzegała przepisów oraz zasad bezpieczeństwa, aby minimalizować ryzyko wystąpienia wypadków drogowych i ich skutków każdy z nas może już odpowiedzieć twierdząco na pytanie postawione w tytule: „ja, kierownik; ja, specjalista ds. szkoleń; ja, pracownik techniczny; ja, kierowca jestem współodpowiedzialny za wypadki drogowe w mojej firmie, jeśli zapominam o zasadzie, że wysoka kultura bezpieczeństwa jest związana z poczuciem osobistej odpowiedzialności każdego pracownika za sprawy bezpieczeństwa, przejawiającej się w codziennej pracy”.
Pamiętajmy o tym na drodze, na sali szkoleniowej i w gabinetach kierowników i dyrektorów.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline