Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Organizatorzy wydarzeń, imprez czy uroczystości, na których obowiązują określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nie mają prawa żądać od osób uczestniczących udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19.

Informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia, dlatego stanowią szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust. 1 RODO. Ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. I RODO przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne wówczas, gdy jest to  „niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową”.

W jaki sposób można uzyskać informacje o zaszczepieniu?

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie regulują kwestii związanych z ujawnianiem danych wrażliwych, takich jak informacja o zaszczepieniu. A więc nie podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób nie mają prawa pozyskiwać od uczestników wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego.

Nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania.

Informacje o zaszczepieniu można uzyskać wyłącznie wówczas, gdy zainteresowana osoba sama z własnej woli je udostępni.

Pamiętać też należy o tym, że utrwalanie dokumentów czy też zebranych oświadczeń woli jest niezgodne z prawem. Wystarczające jest, że administrator zapozna się z certyfikatem szczepienia i wpuści tę osobę poza limitem. Nie może tej informacji dalej przechowywać.

Źródło: uodo.gov.pl

 

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA