Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Depresja jest poważnym problemem społecznym. Zgodnie z danymi Institute for Health Metrics and Evaluation w Polsce w 2017 r. na depresję chorowało 1 mln osób, a zaburzenia dwubiegunowe miało 288 tys. osób. Osoby z depresją mają znacząco niższą zdolność do pracy niż pracownicy z innymi problemami zdrowotnymi.

Czym jest depresja?

Depresja to nie jest jedna choroba, składa się na nią kilka zaburzeń, które mają różne przyczyny i wymagają różnych metod leczenia. Polega ona przede wszystkim na zaburzeniach nastroju. Wyróżnia się objawy:

  • emocjonalne: obniżony nastrój – smutek, przygnębienie, którym towarzyszą często lęk, utrata radości życia, utrata zdolności do odczuwania przyjemności, czasem zniecierpliwienie, drażliwość, kłótliwość;
  • poznawcze: negatywny obraz siebie, negatywny odbiór własnych dokonań, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, obniżona samoocena, poczucie winy, samooskarżenia, pesymizm i rezygnacja;
  • motywacyjne: problemy z mobilizacją do działania i aktywności, które mogą przybrać formę spowolnienia psychoruchowego, trudności z podejmowaniem decyzji;
  • somatyczne: zaburzenia rytmów dobowych (min. zaburzenia snu i czuwania), utrata apetytu (ale możliwy jest również wzmożony apetyt); osłabienie i zmęczenie, spadek libido, rozmaite dolegliwości bólowe (np. bóle głowy, brzucha, karku, ramion), złe samopoczucie fizyczne;
  • myśli i próby samobójcze.

O symptomach depresji możemy mówić wówczas, jeżeli stan taki utrzymuje się przez około 2 tygodnie.

Jak depresja wpływa na pracę?

Wyniki uzyskane przez CIOP-PIB pokrywają się z danymi pochodzącymi z amerykańskich badań, w których stwierdzono, że „około jedną trzecią ekonomicznych kosztów depresji stanowią koszty związane z obniżoną produktywnością, niezdolnością do pracy oraz niższą wydajnością pracy osób doświadczających tych problemów”.

44,4% badanych, czyli prawie połowa ceniła swoją obecną zdolność do pracy na poziomie przeciętnym oraz poniżej przeciętnej. Osoby z ciężkim przebiegiem depresji częściej były nieobecne w pracy oraz były mniej zaangażowane w pracę.

Im wyższy poziom depresji, tym niższa ocena aktualnej zdolności do pracy, mniejsza motywacja i większa absencja.

Źródło: CIOP-PIB

 

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA