Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

„Zapobieganie zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego poprzez zmniejszenie obciążenia” to hasło przewodnie obchodzonego rokrocznie w październiku (w 43. tygodniu kalendarzowym) Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Organizator

Poszczególne Europejskie Tygodnie organizowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerów są poświęcone określonym zagadnieniom związanym z tematyką kampanii i mają na celu zwiększanie wiedzy na temat znaczenia aktywnego, opartego na uczestnictwie zarządzania problematyką bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie

Miliony pracowników w całej Europie cierpią na zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą. Jak pokazują dane z szóstego europejskiego badania warunków pracy, około trzy piąte pracowników w UE uskarża się na takie dolegliwości.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą to osłabienia struktur organizmu, na przykład mięśni, stawów i ścięgien, spowodowane lub nasilone głównie w wyniku pracy lub pod wpływem bezpośredniego otoczenia pracy. Mogą mieć bardzo szkodliwe skutki dla jakości życia osób i ich zdolności do pracy. Są jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności, zwolnień chorobowych i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Najczęstszymi zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego związanymi z pracą są ból pleców oraz bóle kończyn górnych. Do pojawienia się objawów takich schorzeń przyczyniają się czynniki fizyczne, organizacyjne, psychospołeczne i indywidualne.

Zgodnie z przeprowadzonym w 2019 r. Europejskim badaniem przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń najczęstszym rozpoznanym czynnikiem ryzyka w UE-27 jest powtarzalność ruchów rąk i ramion (zgłoszona przez 65% zakładów). Inne potencjalne przyczyny zaburzeń mięśniowo-szkieletowych obejmują: długotrwałe siedzenie (61%), które często uznaje się za nowe lub pojawiające się zagrożenie, podnoszenie lub przenoszenie osób lub ciężarów (52%), presję czasu (45%) oraz męczące lub bolesne pozycje pracy (31%).

Dlaczego to tak istotne?

Absencja w pracy spowodowana zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego stanowi wysoki odsetek opuszczonych dni roboczych w UE. Okresy nieobecności pracowników z takimi schorzeniami są w ujęciu średnim dłuższe niż pracowników bez problemów zdrowotnych.

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą należą do najczęstszych przyczyn niepełnosprawności i zwolnień chorobowych oraz są najczęściej rozpoznawaną chorobą zawodową w takich krajach, jak Francja, Włochy, Łotwa i Hiszpania.

Jedna trzecia pracowników z takimi chorobami i innymi problemami zdrowotnymi uważa, że nie będą w stanie pracować na swoim stanowisku do wieku 60 lat.

Dodatkowo wskutek omawianych schorzeń zmniejsza się wydajność pracy, przy wyższych poziomach „prezenteizmu”, tj. przychodzenia do pracy mimo choroby, wśród osób z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi niż wśród osób bez problemów zdrowotnych.

Źródło materiały CIOP i PIB

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40