×

Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Akceptuję
Nie akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Gospodarka odpadami – terminy sprawozdań i zezwoleń – BDO

Sytuacja spowodowana problemami z wdrożeniem BDO, a następnie pandemią koronawirusa sporo namieszała przedsiębiorcom działającym w branży gospodarki odpadami. Terminy składania sprawozdań i zezwoleń, a także sposób prowadzenia ewidencji zostały określone w tarczy 3.0.


Kiedy, gdzie i jak poradzić sobie z BDO?

Do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć roczne sprawozdanie za 2019 r. dotyczące odpadów komunalnych za pomocą BDO. Sprawozdanie przesyłają przedsiębiorcy obierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zbierający odpady komunalne, w tym także prowadzący punkt skupu.

Do 11 września 2020 r. również za pomocą BDO należy złożyć marszałkowi województwa tzw. odpadowe roczne sprawozdania za 2019 r. Obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy:

  • wprowadzają opakowania lub produkty w opakowaniach, eksportują je i dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy,
  • wprowadzają na terytorium kraju opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, a także organizacje odzysku,
  • wprowadzają pojazdy (kategorii M1, N1 i L2e),
  • prowadzą stacje demontażu pojazdów i strzępiarki,
  • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie lub akumulatory.

Do 30 września 2020 r. należy przeprowadzić audyt zewnętrzny za 2019 r. Obowiązek dotyczy organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzących zakłady przetwarzania, a także przedsiębiorców, którzy:

  • wystawiali dokumenty DPO/DPR, EDPO/EDPR potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 ton,
  • prowadzą recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 ton,

Do 31 października 2020 r. podmioty obowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów (za wyjątkiem prowadzących strzępiarki i stacje demontażu) muszą przekazać marszałkowi województwa sprawozdania, o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach,  tj. roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Do 31 grudnia 2020 r. istnieje możliwość sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej. Wzory kart, na podstawie których można prowadzić taką ewidencję, znajdują się w załącznikach 5a-5g ustawy o odpadach.Do końca roku pozostawiono także możliwość prowadzenia działalności bez nakładania kar dla podmiotów, które wystąpiły o wpis do BDO, ale nie uzyskały jeszcze numeru rejestrowego. Podmioty te mają również możliwość prowadzenia papierowej ewidencji przed uzyskaniem wpisu do rejestru.

Źródło: portalkomunalny.pl/; DGP


Zespół SEKA S.A. przygotował szereg szkoleń zdalnych online w takich formatach jak: webinary, wideokonferencje i w formie e-learningu. Zobacz najbliższe.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia raportowania środowiskowego, skontaktuj się teraz z Aleksandrem Florkiem Zastępcą Dyrektora Działu Handlowego ds. ochrony środowiska tel.: 503 091 080, e-mail: aleksander.florek@seka.pl


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA