Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Identyfikacja ryzyka – redukcja zagrożenia pożarem

Identyfikacja zagrożeń oraz szacowanie ryzyka w przedsiębiorstwie pozwoli na opracowanie i dostosowanie skutecznych środków ochrony przeciwpożarowej. Tylko wówczas będzie pewność, że ryzyko pożaru jest zredukowane do minimum.

W przedsiębiorstwie, w którym są przechowywane, magazynowane i użytkowane materiały sklasyfikowane jako niebezpieczne i substancje chemiczne istnieje wysokie ryzyko wystąpienia pożaru lub wybuchu. A to z kolei stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Pracodawca, wykonując obowiązki z zakresu BHP dotyczące zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i zgodnie z art. 226 Kodeksu pracy ma obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą. Powinien też udokumentować zastaną sytuację, zastosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko oraz poinformować pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ocenę stanu zagrożenia wybuchem pożaru powinna przeprowadzić osoba kompetentna.

Zbieranie informacji

W pierwszym etapie należy oszacować obiektywną ocenę niebezpieczeństwa, innymi słowy – zebrać informacje o istotnych czynnikach dla powstawania, rozszerzania się i oddziaływania pożaru.

Można to uczynić przy pomocy listy kontrolnej zawierającej zestaw pytań dotyczący m.in. następujących zagadnień:

  • identyfikacji niebezpiecznych czynników chemicznych,
  • magazynowania i pakowania (np. W jakich miejscach, w jakiej ilości i w jakim stanie występują niebezpieczne substancje palne lub utleniające?),
  • warunków stosowania/przetwarzania (np. Czy prowadzone są prace z użyciem otwartego ognia lub wysokiej temperatury?),
  • organizacji profilaktyki,
  • stosowania środków ochrony indywidualnej i instalacji awaryjnych.

Celem tej listy jest ustalenie poziomu nieprawidłowości/braków w instalacjach, wyposażeniu, zadaniach, procesach itp., w których występują niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne.

Określenie poziomu zagrożenia pożarowego

Częstotliwość występowania ryzyka stwarzanego przez niebezpieczne czynniki chemiczne z uwagi na ich właściwości fizykochemiczne (utleniające, palne, wybuchowe oraz żrące) określa poziom zagrożenia pożarowego.

Oznacza to, że w magazynach, w których przechowywane są materiały palne lub utleniające oraz w  w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie wykonywane są czynności z wykorzystaniem sprzyjających pożarowi, łatwopalnych, silnie łatwopalnych lub samozapalnych materiałów niebezpiecznych występuje wysokie ryzyko wybuchu i pożaru.

Z kolei w miejscach, gdzie substancje niebezpieczne występują w niewielkiej ilości, a prawdopodobieństwo powstania pożaru jest małe mówimy o normalnym lub niewielkim zagrożeniem wybuchu pożaru.

W zależności od poziomu zagrożenia wybuchem pożaru należy zastosować odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej. Pamiętając przy tym, że wszystkie urządzenia ppoż. wymagają przeprowadzenia okresowych przeglądów.


Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

Nowe wymogi bezpieczeństwa pożarowego

Wraz z przyjęciem nowego rozporządzenia zmodyfikowano również przepisy dotyczące zmiany w sposobie użytkowania budynku, które wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Chodzi przede wszystkim o takie sytuacje jak przekształcenie piwnicy w escape room czy mieszkania na przedszkole.

Obecnie taka zmiana wymaga wcześniejszego sporządzenia przez osobę uprawnioną ekspertyzy przeciwpożarowej.


KUPUJĘ GAŚNICĘ, SPRAWDZAM KTÓRA JEST NAJODPOWIEDNIEJSZA DLA MNIE sprzedaż gaśnic


 

Nowe przepisy obligują inwestora do uzgodnienia projektu montażowego instalacji fotowoltaiki z rzeczoznawcą budowlanym ze specjalizacją w zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

Obowiązek ten dotyczy mikro instalacji PV o mocy powyżej 6,5 kW, które mają być zamontowane na budynkach istotnych pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Po zakończeniu montażu właściciel instalacji fotowoltaicznej musi zgłosić ją do organów Państwowej Straży Pożarnej właściwych miejscu zamontowania paneli PV.

Źródło: mojafirma.infor.pl

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA