Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Praca biurowa uchodzi z pracę lekką ze względu niewielki wysiłek fizyczny. Nie oznacza to, że pracą umysłową nie wiążą się żadne czynniki uciążliwe wpływające na poczucie zmęczenia oraz produktywność. Statystycznie najczęściej pracownicy wskazują na hałas jako jeden z czynników uciążliwych w środowisku pracy. Jakie dźwięki najbardziej na nas rozpraszają? Czy praca w ciszy jest najbardziej efektywna? Zapoznaj się z wynikami badan!

Chociaż przeprowadzono wiele badań w celu oceny niekorzystnego wpływu hałasu na człowieka, to dotyczyły one głównie hałasu na dość wysokim poziomie. Wyniki obejmujące wpływ umiarkowanego poziomu hałasu na człowieka są rozbieżne ze względu na znaczne różnice w indywidualnej wrażliwości na hałas.

Badania laboratoryjne

W ramach badań prowadzonych w CIOP-PIB przeanalizowano wpływ warunków akustycznych w środowisku pracy biurowej na odczuwane przez pracowników obciążenie pracą. W badaniach laboratoryjnych zasymulowano następujące warianty warunków akustycznych:

  • W1 – bez prezentacji bodźców akustycznych,
  • W2 – z bodźcami akustycznymi – dźwiękami pochodzącymi od wyposażenia biurowego,
  • W3 – z bodźcami akustycznymi – dźwiękami pochodzącymi od wyposażenia biurowe – go z cichą rozmową w języku polskim w tle (wskaźnik transmisji mowy2 STI < 0,3),
  • W4 – z bodźcami akustycznymi – dźwiękami pochodzącymi od wyposażenia biurowego z głośną rozmową w języku polskim w pobliżu (wskaźnik transmisji mowy STI > 0,45),
  • W5 – z bodźcami akustycznymi – filtrowanym szumem różowym.

Wskaźnik transmisji mowy STI (ang. speech transmission index) jest parametrem określającym w sposób obiektywny zrozumiałość mowy. Zawiera się przedziale od 0 do 1.

W każdym przypadku uczestnicy badania mieli założone słuchawki, w których prezentowano bodźce dźwiękowe. Zadaniem uczestników było przeczytanie tekstu fikcyjnej biografii, a następnie – udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące lektury. Badania przeprowadzono na grupie 39 osób – 18 kobiet i 21 mężczyzn – których średnia wieku wynosiła 24 lat.

Wyniki testów

Najlepszą wydajność uczestnicy badania deklarowali w przypadku pracy w warunkach słyszalnych dźwięków wyposażenia biurowego i cichych rozmów współpracowników, a najniższą – w przypadku pracy przy głośnych rozmowach oraz w ciszy. W warunkach, w których wydajność była najniższa, tj. podczas pracy przy dźwiękach wyposażenia biurowego i głośnych rozmowach oraz podczas pracy w ciszy, pracownicy odczuwali najwyższą presję czasu, natomiast w najmniejszym stopniu odczuwali ją wtedy, gdy – ich zdaniem – byli najbardziej wydajni, tj. podczas pracy przy dźwiękach wyposażenia biurowego i cichych rozmów współpracowników. Zarówno dźwięki wyposażenia biurowego wraz z towarzyszącymi im głośnymi rozmowami, jak i cisza powodowały, że pracownicy odczuwali największe obciążenie psychiczne, najlepiej zaś czuli się podczas pracy w szumie oraz wtedy, gdy docierały do nich jedynie dźwięki od wyposażenia biurowego. Najwyższe poziomy frustracji i wysiłku związane go z pracą zaobserwowano, gdy uczestnicy wykonywali zadania przy dźwiękach wyposażenia biurowego i głośnych rozmów, co oznacza, że praca w takich warunkach akustycznych jest najbardziej obciążająca (i związana jest też z najniższą wydajnością).

Źródło materiały CIOP i PIB