Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Koszty wypadków przy pracy ponosi nie tylko pracodawca, ale też rodzina poszkodowanego i całe społeczeństwo. Dlatego zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem zatrudniającego.

Wysokość kosztów zależy przede wszystkim od samego wypadku – im cięższy i poważniejszy (śmiertelny, zbiorowy) tym wyższe koszty.

Kategorie kosztów

Dla poszkodowanego i jego rodziny, a także dla całego społeczeństwa kosztami wypadku będą, wydatki związane z:

  • leczeniem,
  • zakupem leków,
  • rehabilitacją,
  • zasiłkami,
  • odszkodowaniami.

Dla samego poszkodowanego kosztem będzie obniżenie lub utrata zarobków.

Zarówno poszkodowany jak i pracodawca z powodu wypadku będą stratni. Nie warto porównywać wysokości tragedii, jednakże przyjrzyjmy się, jakie dokładnie wydatki ponosi zatrudniający.

Koszty pracodawcy

Dla pracodawcy będą to przede wszystkim koszty straconego czasu pracy, płatności bieżące, utrata przychodów, straty majątku trwałego i obrotowego.

Co to jest koszt straconego czasu pracy?

Jest to sytuacja, w której poszkodowany oraz inne osoby np. udzielające pierwszej pomocy poszkodowanemu, towarzyszące poszkodowanemu w drodze do lekarza czy do domu nie wykonują swoich obowiązków służbowych. Ponadto jest to koszt związany z zastępstwem poszkodowanego, czas poświęcony na dochodzenie powypadkowe oraz na planowanie i prowadzenie prac badawczo – rozwojowych.

Płatności bieżące

Są to koszty wynajęcia maszyn albo zlecenie produkcji poza zakład, jeżeli swoje maszyny zostały uszkodzone. Ponadto naprawy, które należy wykonać poza zakładem. A do tego koszty transportu poszkodowanego i płatnej pomocy medycznej poza zakładem pracy.

Straty w majątku trwałym i obrotowym

Wskutek wypadku mogą zostać zniszczone też surowce, półwyroby lub wyroby gotowe. Mogą powstać straty w wyposażeniu: maszyny, narzędzia, pojazdy, a także straty w obiektach.

Utrata dochodów

Pracodawca z powodu wypadku, procedur z nim związanych może otrzymać kary umowne do zapłacenia kontrahentom. Przerwy w produkcji wpływają na obniżenie wydajności i jakości produkcji.

Liczby

Z danych jakie opublikowała jakiś czas temu OIP Warszawa wynika, że w dużych zakładach wyższe są koszty zakłóceń produkcji oraz napraw w związku ze stosowaniem bardziej złożonych technologii i droższego wyposażenia technicznego.

Wyliczono też średni koszt wypadku, który wynosi:

  • 12 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym do 5 pracowników,
  • 19 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym 6 – 20 pracowników,
  • 29 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym 21 – 100 pracowników,
  • 49 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym 101 – 250 pracowników,
  • 63,5 tys. zł. w zakładzie zatrudniającym powyżej 250 pracowników.

BHP przede wszystkim

W zakresie profilaktyki powypadkowej pracodawca powinien kształtować spójną politykę bezpieczeństwa. Jego obowiązkiem jest uwzględniać zagadnienia techniczne, organizację i warunki pracy, stosunki międzyludzkie oraz wpływ czynników środowiska pracy. Powinien też przeprowadzać systematyczną analizę przyczyn wypadków przy pracy, na podstawie której będą stosowane odpowiednie środki zapobiegawcze.

 

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA