Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Według zapowiedzi Głównego Inspektora Pracy od 22 czerwca br. inspektorzy przystąpili do wykonywania działań kontrolno-nadzorczych. W miarę możliwości kontrole mają się odbywać w formie zdalnej, poza siedzibą pracodawcy.

Główny Inspektor Pracy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali nowe zasady przeprowadzania kontroli w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2. Zgodnie z wytycznymi zaleca się, by przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektor pracy telefonicznie ustalił z pracodawcą obowiązujące w zakładzie procedury dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego.

Zadbaliśmy o to, by inspektorzy pracy mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, a pracodawcy mieli poczucie, że kontrola nie niesie dodatkowych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych – tłumaczy Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. – Wraz z uruchomieniem kolejnych sektorów gospodarki konieczne jest przywrócenie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w pełnym zakresie. To trudny czas dla pracowników i pracodawców. Jest wiele skarg wynikających ze spornych sytuacji w zakładach pracy, które wymagają reakcji i sprawdzenia przez inspektorów PIP – podkreśla.

Nowe wytyczne przewidują, by czynności (w miarę możliwości) były prowadzone poza siedzibą pracodawcy. Dokumenty, które zostaną udostępnione inspektorowi będą poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach.

Kontrola PIP w zakładzie pracy

Gdy jednak konieczne będzie prowadzenie czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy, Główny Inspektor Pracy zaleca korzystanie z wydzielonego pomieszczenia, a czynności kontrolne prowadzić możliwie jak najkrócej.

Podczas bezpośredniej kontroli inspektor powinien respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a także:

  • stosować wymaganą osłonę ust i nosa,
  • przestrzegać higieny rąk,
  • nie podawać dłoni na powitanie,
  • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,
  • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,
  • zachowywać wymagany dystans w stosunku do osób przebywających w kontrolowanym podmiocie min. 2 m,
  • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy (podlega indywidualnej ocenie przez inspektora),
  • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.

Źródło: pip.gov.pl


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA