SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Według zapowiedzi Głównego Inspektora Pracy od 22 czerwca br. inspektorzy przystąpili do wykonywania działań kontrolno-nadzorczych. W miarę możliwości kontrole mają się odbywać w formie zdalnej, poza siedzibą pracodawcy.

Główny Inspektor Pracy wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali nowe zasady przeprowadzania kontroli w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2. Zgodnie z wytycznymi zaleca się, by przed rozpoczęciem czynności kontrolnych inspektor pracy telefonicznie ustalił z pracodawcą obowiązujące w zakładzie procedury dotyczące utrzymania reżimu sanitarnego.

Zadbaliśmy o to, by inspektorzy pracy mogli bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki, a pracodawcy mieli poczucie, że kontrola nie niesie dodatkowych zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych – tłumaczy Wiesław Łyszczek, Główny Inspektor Pracy. – Wraz z uruchomieniem kolejnych sektorów gospodarki konieczne jest przywrócenie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w pełnym zakresie. To trudny czas dla pracowników i pracodawców. Jest wiele skarg wynikających ze spornych sytuacji w zakładach pracy, które wymagają reakcji i sprawdzenia przez inspektorów PIP – podkreśla.

Nowe wytyczne przewidują, by czynności (w miarę możliwości) były prowadzone poza siedzibą pracodawcy. Dokumenty, które zostaną udostępnione inspektorowi będą poddane 24-godzinnej kwarantannie w szczelnie zamykanych pojemnikach.

Kontrola PIP w zakładzie pracy

Gdy jednak konieczne będzie prowadzenie czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy, Główny Inspektor Pracy zaleca korzystanie z wydzielonego pomieszczenia, a czynności kontrolne prowadzić możliwie jak najkrócej.

Podczas bezpośredniej kontroli inspektor powinien respektować obowiązujące u pracodawcy ograniczenia i obowiązki związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, a także:

  • stosować wymaganą osłonę ust i nosa,
  • przestrzegać higieny rąk,
  • nie podawać dłoni na powitanie,
  • poddać się wymaganej dezynfekcji rąk czy obuwia,
  • korzystać z udostępnionego przez przedsiębiorcę pomieszczenia,
  • zachowywać wymagany dystans w stosunku do osób przebywających w kontrolowanym podmiocie min. 2 m,
  • ograniczyć czas wizytacji stanowisk pracy (podlega indywidualnej ocenie przez inspektora),
  • w miarę możliwości ograniczyć kontakt z osobami, z którymi spotyka się w czasie prowadzenia czynności kontrolnych.

Źródło: pip.gov.pl


bhp online


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA