Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Osoby z depresją charakteryzuje obecność w pracy mimo choroby, jednak mają one niższą wydajność oraz mniejsze zaangażowanie w pracę, co określa się mianem prezentyzmu. Dlatego też przełożeni powinni dostosować warunki pracy do osób z tym zaburzeniem.

Wyniki badań ukazują, że dla osób z depresją ich miejsca pracy jawią się jako te, w których:

 • stawiane są zbyt wysokie wymagania pracy,
 • nie mają możliwości wpływania na swoją pracę,
 • trudno jest im zachować równowagę: praca-dom,
 • przełożeni ich nie wspierają,
 • niski jest poziom sprawiedliwości i szacunku,
 • otrzymywane nagrody za pracę są niewystarczające,
 • nie mają możliwości rozwoju zawodowego,
 • jakość przywództwa jest niska.

I to właśnie na te aspekty przełożony powinien zwrócić szczególną uwagę organizując miejsce i warunki pracy.

Jakie działania należy podjąć?

 1. Ilość pracy dostosować do warunków psychofizycznych pracownika. Obciążenie pracą powinno być równomierne, a pracownik nie powinien pracować bardzo szybko, aby rozliczyć się ze swoich zadań. Nie dopuszczać do sytuacji, w której jest zmuszony pracować na podwyższonych obrotach i ma zaległości.
 2. Wprowadzić nagrody. Płaca pracownika musi być adekwatna do wysiłków, jakie w nią wkłada, a kierownictwo powinno dostrzegać i doceniać tę pracę.
 3. Dać pracownikowi możliwość wpływania na swoją pracę poprzez: sposób, w jaki ją wykonuje decyzję, kiedy pracuje (przynajmniej w pewnym zakresie), ile pracy jest mu przydzielane, w jakim środowisku pracuje oraz z kim pracuje.
 4. Wspierać. Bezpośredni przełożony powinien być gotowy słuchać o problemach w pracy, dobrze przydzielać zadania i planować pracę swoich pracowników, a konflikty skutecznie rozwiązywać.
 5. Zapewnić sprawiedliwość i szacunek. Pracownicy powinni być traktowani sprawiedliwie przez przełożonych, a kierownictwo powinno darzyć pracowników zaufaniem w kwestiach związanych z pracą.
 6. Umożliwić rozwój. Pracownik powinien mieć możliwości rozwoju w swojej pracy, nie może ciągle robić to samo. Jego praca powinna sprzyjać ciągłemu tworzeniu nowych pomysłów.
 7. Zagwarantować równowagę praca-życie prywatne. Nie należy dopuszczać do sytuacji, w której praca kosztuje pracownika tyle energii, że odbija się to negatywnie na jego życiu prywatnym.

Ponadto warto stworzyć atmosferę, w której wszyscy pracownicy (także osoby z depresją) czułyby się częścią społeczności w swoim miejscu pracy oraz zadbać o to, aby wszyscy dobrze ze sobą współpracowali.

Źródło: CIOP-PIB

 

edukacja bhp


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA