Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 207 § 2 oraz art. 304 kp) pracodawca ma obowiązek zadbania o bezpieczeństwo oraz zdrowie zatrudnionych osób. Jednym z takich podstawowych działań jest ocena ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko (art. 226 pkt 1 kp).

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w środowisku pracy pracodawca może zastosować środki profilaktyczne, które zmniejszą ryzyko zakażenia. Każde takie działanie należy dostosować do potrzeb zakładu pracy.

Środki ograniczające ryzyko zakażenia koronawirusem

1. Zapewnienie dystansu fizycznego

Osiągnąć to można w szczególności przez:

  • ograniczenie liczby osób przebywających równocześnie w pomieszczeniach,
  • umiejscowienie stanowisk pracy w taki sposób, aby zapewnić zachowanie między nimi odległości co najmniej 1,5 m,
  • określenie zasad korzystania z ciągów komunikacyjnych,
  • określenie zasad postępowania w miejscach powstawania skupisk ludzi.

2. Praca zdalna
Jeżeli pozwala na to charakter pracy, zaleca się organizowanie jej w sposób zdalny.

3. Ograniczenie kontaktów bezpośrednich z osobami spoza zakładu pracy
Zaleca się ograniczyć do niezbędnego minimum podróże służbowe i spotkania wymagające bezpośrednich kontaktów pracowników z osobami spoza zakładu pracy.

4. Przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy
Konieczne jest wdrożenie i ścisłe przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy w tym m.in.:

  • zapewnienie codziennej dezynfekcji miejsc przebywania, w tym często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne),
  • zapobieganie wspólnemu korzystaniu z naczyń stołowych w pomieszczeniach socjalnych,
  • zapewnienie regularnego czyszczenia i dezynfekcji pojazdów firmowych oraz ich wyposażenie w środki do dezynfekcji.

5. Środki ochrony indywidualnej i odzież robocza
Jeżeli charakter wykonywanej pracy uniemożliwia zachowanie odpowiedniego dystansu fizycznego (minimum 1,5 m) i czas kontaktu jest dłuższy niż 15 minut, a prawdopodobieństwo kontaktu z SARS-CoV-2 lub osobą chorą na COVID-19 jest duże, pracownicy powinni być zaopatrzeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, takie jak: filtrujący sprzęt ochrony układu oddechowego, środki ochrony oczu i twarzy (gogle, osłony), rękawice jednorazowe, kombinezony ochronne.

Źródło: www.pip.gov.pl, www.ciop.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA