Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Mimo, że zastosowanie defibrylatora zautomatyzowanego w przypadku nagłego zatrzymania krążenia nie wymaga dużej wiedzy, to jednak wprowadzając taką aparaturę w obiekcie konieczne jest przeprowadzenie dla „domniemanej” grupy użytkowników (personelu, osób uczących się) szkoleń z za- kresu udzielania pierwszej pomocy na poziomie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Przede wszystkim dlatego, że w sytuacji, kiedy defibrylator zostanie użyty, osoba podejmująca czynności ratunkowe powinna stosować się do komunikatów i znać poszczególne czynności w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji.

Istotną rolę w takim szkoleniu stanowią ćwiczenia na manekinach, które pozwalają na zapamiętanie kolejności postępowania i wyrobienie określonych umiejętności, a także nawyków. Szkolenie w pierwszej kolejności powinno dotyczyć postępowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) bez AED, a potem dopiero RKO z zastosowaniem defibrylatora. W szkołach średnich są obecnie grupy ratownicze, które co roku biorą udział w zawodach organizowanych na poszczególnych szczeblach (powiatowym, wojewódzkim i krajowym) przez PCK. Zakres wiedzy i umiejętności mo9na by dla tych grup poszerzyć o resuscytację krążeniowo-oddechową z za- stosowaniem AED.

W obiektach dydaktycznych nie można też pominąć zatrudnionej w nich kadry nauczycielskiej, wykładowców, instruktorów nauki zawodu itp. Spośród tego grona można wyłonić zespół, który przejdzie szkolenia RKO (w tym z AED) i nabyte oraz wytrenowane umiejętności będzie okresowo odnawiał (np. co rok, raz na dwa lata). Niemniej jednak szkolenie teoretyczne, połączone z pokazem na manekinie w zakresie RKO, powinni przejść wszyscy. Większość producentów aparatury ratunkowej posiada w swej ofercie również treningowe defibrylatory AED. Stanowią one doskonałe narzędzie, służące do przygotowania zatrudnionej kadry i użytkowników obiektu do udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem AED.

Jeżeli wielkość pomieszczenia do szkolenia w zakresie RKO na to pozwala, jego wyposażenie do nauki w tym zakresie winny stanowić również manekiny, najlepiej z mo9liwością kontrolowania prawidłowości wykonywania zabiegów RKO (np. w postaci wskavników diodowych). Z doświadczenia autora w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy wynika, że treningi ratownicze pozwalają na przezwyciężenie strachu i na- branie pewności w stosowaniu określonych zabiegów i aparatury medycznej. Nawet najlepsze urządzenie nie zastąpi człowieka, który powinien właściwie zareagować, czyli odwa9yć się podjąć decyzję o działaniu, w tym o zastosowaniu opisywanego w artykule „narzędzia ratowniczego”.

Zobacz też:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40 kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40