SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obowiązujący stan epidemii koronawirusa obliguje przedsiębiorców do przestrzegania przepisów i zasad ustanowionych tzw. specustawą. Zakłady pracy muszą jednak funkcjonować i realizować plany sprzedażowe, które poniekąd zakładają organizację spotkań, kongresów czy konferencji biznesowych. Jak w obecnych czasach sprostać temu wyzwaniu?

Zgodnie z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 1066) przedsiębiorcy oraz inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak: targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, mogą je organizować, pod warunkiem jednak zapewnienia, aby w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi.

Kolejne przepisy zawarte w § 8 ww. rozporządzenia nakazują, by zakłady pracy organizujące tego typu spotkania, zapewniły:

  • osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Ponadto, podczas organizacji spotkań czy innych imprez na większą liczbę osób warto rozważyć wprowadzenie dodatkowych środków ostrożności, m.in. takich jak:

  • wyznaczyć dla każdego uczestnika miejsce na sali;
  • poinformować uczestników przed imprezą/spotkaniem o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie wydarzenia, m.in. o tym w jaki sposób należy poruszać się po obiekcie, jaką odległość zachowywać w kontaktach z innymi osobami;
  • przekazać uczestnikom informacje o obowiązku stosowania środków do dezynfekcji rąk, maseczek lub przyłbic do zakrywania nosa i ust (zapewnionych przez organizatora).

 

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA