Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Stres jest jednym z zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Znacząco wpływa na samopoczucie pracowników, a przez to na zdrowie i poziom bezpieczeństwa w organizacji. Zapobieganie występowaniu stresu w miejscu pracy jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale też wymogiem prawnym określonym w dyrektywie ramowej 89/391/EWG.

Z badań przeprowadzonych przez EU-OSHA wynika, że ponad połowa pracowników w Europie uważa, iż codziennie odczuwają stres związany z pracą. Najczęstszą przyczyną tego stanu są:

 • reorganizacja pracy,
 • niepewność zatrudnienia,
 • długie godziny pracy,
 • nadmierne obciążenie pracą,
 • mobbing,
 • przemoc w pracy.

Jakie działania może podejmować pracodawca?

Zagrożeniom psychospołecznym w pracy można zapobiegać oraz skutecznie nimi zarządzać. Przede wszystkim należy zmienić podejście do tego problemu i uświadomić sobie, że stres to takie samo ryzyko jak np. upadek lub inne zagrożenia z zakresu bhp. Pracodawca powinien więc:

  • Podnosić świadomość pracowników na temat zagrożeń psychospołecznych. Wspólne zrozumienie problemu zapewnia solidne podstawy radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. W tym celu należy opracować politykę zarządzania stresem, zapoznać z nią wszystkich pracowników i zaangażować do wspólnej rozmowy na ten temat.
  • Zarządzać ryzykiem. Proces zarządzania ryzykiem stresu w pracy należy opracować na podstawie wytycznych dla tych z zakresu bhp i ppoż. A więc pierwszym krokiem będzie identyfikacja zagrożeń, czyli czynników, które powodują lub mogą przyczyniać się do powstawania stresu w pracy. Następne kroki to: omówienie problemu oraz opracowanie planu dalszych działań, w zależności od zastanej sytuacji: zapobiegawczych lub naprawczych.
  • Budować odporność. Zdrowie, dobre samopoczucie i odporność emocjonalna pracowników to powinno być podstawą każdej strategii biznesowej. Wysoki poziom emocjonalnej odporności pozwala pracownikowi dobrze zarządzać czasem, szybko rozwiązywać problemy, kontrolować emocje, wpływa też na jego wiarę we własne siły oraz dobre relacje z innymi osobami. To wszystko przekłada się na korzyści dla pracodawcy, który zyskuje efektywną i wydajną siłę roboczą.

Pracodawco, nie ignoruj stresu. Jest to czynnik, który rujnuje nie tylko zdrowie pracownika, ale też Twój biznes.

Źródło: https://osha.europa.eu/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA