SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Urządzenia transportu bliskiego (UTB)

Są to wózki jezdniowe z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, które mają zastosowanie w transporcie wewnętrznym i do obsługi których są niezbędne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Bezpośredni kontakt w sprawie szkoleń: Tomasz Dąbrowski Specjalista ds. szkoleń tel. 22 517 88 20 | kom. 509 686 939 | e-mail: t.dabrowski@seka.pl

UTB to maszyny i pojazdy, które służą do przemieszczania ciężkich ładunków i/lub osób na niedużej powierzchni. Ze względu na możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa pracowników i innych osób, ich obsługa i eksploatacja wymaga szczególnego nadzoru.

Wśród najczęściej użytkowanych UTB możemy wymienić:

 • wózki widłowe,
 • suwnice,
 • podnośniki,
 • wciągarki i wciągniki,
 • żurawie,
 • dźwigniki (podnośniki),
 • podesty ruchome,
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych,
 • schody i chodniki ruchome,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia,
 • dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe,
 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,
 • osobowe i towarowe koleje linowe,
 • wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych.

Kto może zostać operatorem UTB?

Zgodnie § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym operatorem tych urządzeń może zostać osoba, która:

 • ma ukończone 18 lat,
 • posiada zaświadczenie ukończenia odpowiedniego szkolenia (opracowane lub zatwierdzone przez UDT),
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzone przez UDT (zaświadczenie o zdanym egzaminie przed komisją kwalifikacyjną).

Szkolenia UTB

Zasady uzyskania kwalifikacji określa Rozporządzenie Ministra przedsiębiorczości i technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną jest sprawdzeniem:

 • wiedzy teoretycznej w zakresie znajomości warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w zakresie wykonywanych czynności
 • umiejętności praktycznych w zakresie obsługi urządzeń technicznych.

W związku z tymi wymaganiami szkolenia odbywają się dwuetapowo.

Część teoretyczna, podczas której uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

 • przepisy dozorowe UTB,
 • podstawowe definicje,
 • podział, typy, rodzaje i odmiany wózków,
 • zespoły mechaniczne oraz elektryczne,
 • podstawowe zabezpieczenia, blokady oraz wskaźniki,
 • czynności operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy,
 • wpływ otoczenia na bezpieczną obsługę wózka,
 • instrukcja bezpieczeństwa prac zawodowych,
 • zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych,
 • przepisy bhp przy obsłudze UTB oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Część praktyczna, gdzie uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego:

 • czynności operatora,
 • elementy sterowania i kierowania,
 • przejazd bez przeciążenia,
 • przejazd z ładunkiem,
 • manewrowanie wózkiem,
 • omijanie przeszkód.

Kursy i szkolenia z obsługi wózków jezdniowych oferowane przez SEKA S.A. są zgodne z wytycznymi UDT i kompleksowo przygotowują uczestnika do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną.

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl

ZAREZERWUJ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA ZAWODOWE W TWOIM REGIONIE


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA