Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wielu młodych ludzi marzy o pracy w służbach mundurowych. Jedną z możliwości takiej kariery zawodowej jest podjęcie zatrudnienia w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Proces zostawania strażakiem może być wieloetapowy.

Najkrótszą drogą do uzyskania zawodu oficera PSP jest wzięcie udziału w rekrutacji do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), gdzie ograniczenie wiekowe wynosi 25 lat (nie można przekroczyć tego wieku w dniu przyjęcia do służby, która rozpoczyna się z początkiem sierpnia danego roku).

Osoby zdecydowane na służbę kandydacką powinny uzyskać świadectwo dojrzałości. Punkty przeliczane są z następujących przedmiotów: matematyka i język obcy oraz do wyboru: fizyka, chemia, informatyka.

Egzamin sprawnościowy składa się z testu sprawności fizycznej i umiejętności pływania. Przydatne informacje o zasadach rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 znajdują się na stronie: https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/prawo/uchwaly-senatu/2019/12031,UCHWALA-NR-19052019-SENATU-SZKOLY-GLOWNEJ-SLUZBY-POZARNICZEJ z-dnia-22-maja-2019.html

Egzamin

Pierwsza część tego egzaminu obejmuje podciąganie się na drążku, bieg „po kopercie” (z wielokrotną zmianą kierunku) oraz próbę wydolnościową (bieg od linii do linii ze zwiększającą się prędkością pokonywania odległości).

Kandydat, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z wcześniejszych etapów, poddawany jest również badaniom lekarskim i psychologicznym.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej cyklicznie organizuje dni otwarte, podczas których prezentowane jest poprawne wykonanie testu sprawności fizycznej oraz istnieje możliwość samodzielnego sprawdzenia swoich umiejętności. Przyjęty do SGSP kandydat odbywa poligonowe przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej – szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, gdzie ostatecznie jest weryfikowany pod kątem akrofobii (sprawdzian braku lęku wysokości) oraz klaustrofobii (sprawdzian braku lęku przed przebywaniem w małych i ciasnych pomieszczeniach).

Inne sposoby zostania strażakiem

Inną drogą do zostania się strażakiem jest wzięcie udziału w egzaminach do jednej ze szkół aspiranckich PSP, które znajdują się w Częstochowie, Krakowie i Poznaniu.

W tym samym roku można podjąć próbę dostania się zarówno do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, jak i do jednej ze szkół aspiranckich, jeśli tylko nie pokrywają się terminy egzaminów.

Kolejną szansą na przynależność do służby jest wzięcie udziału w naborze ogłaszanym w szkołach pożarniczych, komendach oraz innych jednostkach PSP.

Dopiero podczas takiego naboru liczą się posiadane dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy wyższej kategorii, kwalifikacje do obsługi różnych urządzeń czy praktyka w ochotniczej straży pożarnej.

Inne uprawnienia

Dla osób zajmujących się tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy polecane są szkolenia dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Są one prowadzone przez szkoły, ośrodki szkolenia komend wojewódzkich oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej wymienione na stronie internetowej Komendy Głównej PSP.

Również Szkoła Główna Służby Pożarniczej organizuje szkolenia inspektorów ochrony przeciwpożarowej metodą stacjonarną oraz w formule blended learning, a także szkolenia aktualizujące.

Należy zauważyć, że pewną pracę mają jedynie mundurowi absolwenci SGSP, ale cywilni studenci mogą również pochwalić się osiągnięciami na polu zawodowym zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczególnie dużą popularnością cieszą się zawody powiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz projektowaniem systemów przeciwpożarowych.

Tekst”
mł. bryg. dr inż.
Norbert Tuśnio

 

Skontaktuj się z nami:
Michał Sekunda
Dyrektor handlowy
michal.sekunda@seka.pl